Paraklis

Paraklis je spoločná modlitba v cirkvách byzantského obradu obracajúca sa na Bohorodičku alebo nejakého svätého. Najznámejší paraklis je adresovaný presvätej Bohorodičke. Kratšou modlitbou podobnou paraklisu je moleben.