Moleben

Moleben je kratšia spoločná modlitba v cirkvách byzantského obradu obracajúca sa na Krista, Bohorodičku alebo nejakého svätého. Pripomína skrátenú utiereň. Podobnou ale dlhšou bohoslužbou je paraklis.