Hodinky

Časoslov alebo zriedkavo horologion(z gr. Ὡρολόγιον – hórologion, csl. Часосло́в – časoslov) alebo horológium (z lat.) je bohoslužobná kniha v byzantskom obrade, ktorá obsahuje stále časti denného okruhu bohoslužieb.

Pod pojmom časoslov sa často myslí aj samotná modlitba bohoslužieb denného okruhu.

Časoslov (denný okruh bohoslužieb) obsahuje tieto časti:

  • večiereň
  • povečerie
  • polnočnica
  • utiereň
  • prvá hodinka
  • tretia hodinka
  • šiesta hodinka
  • deviata hodinka
  • obednica

Okrem toho kniha časoslova obsahuje aj ďalšie texty, napr. ranné a večerné modlitby, niekedy aj akatisty, paraklis, vybrané menlivé časti, liturgický kalendár a pod.