Kontakt

Gréckokatolícka cirkev, Farnosť svätého Demetra veľkomučeníka, Staškovce
Staškovce č. 104, 090 23 Havaj

o.Peter Hrib

Správca farnosti: o. PaedDr. Peter Hrib

Správca farnosti:

o. PaedDr. Peter Hrib

Údaje o farnosti:                                                                                                    

IČO: 377 95 422
DIČ: 2022504374 
Telefón: 054/7493477 (kancelária)
Mobil: 0918 269 050
WEB: www.staskovce.fara.sk 
E-mail: staskovce@grkatpo.sk
hrib.peter@gmail.com

Členovia hospodárskej rady farnosti Staškovce:

1. FECIŠKANIN MICHAL
2. FEČKANINOVÁ EMÍLIA
3. HUPCEJOVÁ MARTA
4. KURILLA JAROSLAV
5. SUVÁK JAROSLAV
6. VAGEĽ JÁN
7. VARCHOLIKOVÁ MÁRIA

Prosím Vás o dodržanie podmienok:

• ak žiadate KRST – 2 týždne vopred, prípravu (náuku) odporúčam ešte pred pôrodom
• ak žiadate SOBÁŠ:
1) a máte všetky iniciačné sviatosti (krst, myropomazanie, sv. prijímanie) – minimálne 3 mesiace vopred
2) a niektorá z nich Vám chýba – minimálne 6 mesiacov vopred
LITURGIE – úmysly na Božské liturgie prijímam v cerkvi a na farskom úrade
KRSTNÝ, SOBÁŠNY LIST – je možné vyžiadať si aj telefonicky, mailom a vyzdvihnúť si ho je možne len osobne.

 

Nech dobrý Boh odmení požehnaním každého, kto prispeje na

dobrý účel akýmkoľvek finančným darom.

Číslo účtu farnosti: SK7102000000003411224053 VÚB- BANK