Kňazi

Správcovia farnosti Staškovce

f1726 – ? o. Teodor Varanka
f1738 – 1746 o. Ján Szlisz
f1788 – 1792 o. Teodor Szlisz – +/-
f1806 – 1815 o. Alexej Petrašovič (*1766) – pred 1806
f1815 – 1851 o. Michal Valkovský
d2001 – 2008 o. Mgr. Rastislav Janičko
e2008 – 2011 o. Mgr. Štefan Kucer – suspendovaný
a2011 – 2015 o. Mgr. Pavol Feník
s2015 – ? o. PaedDr. Peter Hrib

súčasný správca farnosti

Rodáci farnosti Staškovce

fo. Štefan Hupcej
feckanic_vo. Vasiľ Feckanič, protojerej

Bohoslovci farnosti Staškovce

 

mg_12381

bohoslovec Štefan Varcholík – administrátor

feckanin__1_bohoslovec Pavol Fečkanín