Fotogaléria

Návšteva otca arcibiskupa a metroplitu Jána Babjaka SJ

( , jan 16, 2020 , Fotogaléria )

Návšteva otca arcibiskupa a metroplitu Jána Babjaka SJ

Dňa 22.12.2019 našu farnosť navštívil náš prešovský arcibiskup a metropolita Ján Babjak SJ, aby udelil poddiakonskú vysviacku nášmu bohoslovcovi Štefanovi Varcholíkovi. Práve pred sviatkami Kristovho narodenia sme veľmi vďační Bohu, že otec arcibiskup svojou prítomnosťou i Božím slovom zapálil plameň v našich srdciach, aby sme mohli nanovo začať život s novonarodeným...

Čítajte viac

Sv. Mikuláš 2019

( , dec 10, 2019 , Fotogaléria )

Sv. Mikuláš 2019

Dňa 08.12.2019 našu farnosť navštívil sv. Mikuláš, ktorý sa prihovoril deťom i všetkým veriacim posolstvom o čistote srdca, dobrote a pokoji. Vyzdvihol myšlienku nielen pre deti ale aj pre všetkých nás, že : ,, Radosť rozdávaním rastie.“

Čítajte viac

Farská odpustová slávnosť 2019

( , okt 28, 2019 , Fotogaléria )

Farská odpustová slávnosť 2019

Dňa 27.10. 2019 sa po dvojdňovej duchodnej obnove konala v našom farskom chráme odpustová slávnosť, na ktorej hlavným slúžiteľom bol o.Pavol Haľko, OSBM, exorcista Prešovskej archieparchie. Svojimi silnými modlitbami zasiahol srdcia našich veriacich a dal možnosť nášmu farskému spoločenstvu začať nanovo život vo farnosti ako jedna veľká rodina, nad ktorou drží ochrannú ruku sv. veľkomučenník Demeter spolu s Presvätou Bohorodičkou a naším Nebeským...

Čítajte viac

2. deň duchovnej obnovy pred farskou odpustovou slávnosťou 2019

( , okt 28, 2019 , Fotogaléria )

2. deň duchovnej obnovy pred farskou odpustovou slávnosťou 2019

Dňa 26.10. 2019 na sviatok sv. veľkomučenníka Demetera pokračovala duchovná obnova s o. Pavlom Tomkom pred farskou odpustovou slávnosťou. Na liturgii zazneli povzbudivé slová: „Toľko, koľko urobíš počas dňa hriechov…toľko musíš urobiť dobrých skutkov na oslavu Boha.“ Duchovnú obnovu sme zakončili vo večerných hodinách modlitbou Akatistu k sv. Bohorodičke s posvätením prosfor na zajtrajšie myrovanie. Nasledovala katechéza a prijatie požehnania s pomazaním veriacich olejom...

Čítajte viac

1. deň duchovnej obnovy pred farskou odpustovou slávnosťou 2019

( , okt 25, 2019 , Fotogaléria )

1. deň duchovnej obnovy pred farskou odpustovou slávnosťou 2019

Dňa 25.10. 2019 začala duchovná obnova s o. Pavlom Tomkom pred farskou odpustovou slávnosťou. Zaznela silná myšlienka: „Človek často žije v tom, že má nepriateľov. Je to pravda, má, ale iba jedného a ním je diabol. Iba každodenná snaha človeka o svätosť, ktorá stojí na jednej veci: Milujem ťa Bože, ho vyženie z tvojho i mojho života. A potom už niet nepriateľov…“

Čítajte viac

Odpustová slávnosť Nižná Vladiča 2019

( , sep 8, 2019 , Fotogaléria )

Odpustová slávnosť Nižná Vladiča 2019

Dňa 08.09.2019 na sviatok Narodenia Presvätej Bohorodičky sa v našej filiálnej obci Nižná Vladiča konala odpustová slávnosť. Hlavným slúžiteľom bol o. Ján Slobodník, nový správca farnosti Vyškovce.

Čítajte viac

Rozlúčka s letnými prázdninami 2019

( , aug 31, 2019 , Fotogaléria )

Rozlúčka s letnými prázdninami 2019

Dňa 31.08.2019  sme sa spolu s našimi deťmi rozlúčili s letnými prázdninami. Zabavili sme sa spoločnými hrami, pochutnávali sme si na špekáčikoch a na záver sme sa s radosťou vykúpali v našom Staškovskom bazéne – na spáde.

Čítajte viac

Odpustová slávnosť Vyšná Vladiča 2019

( , júl 7, 2019 , Fotogaléria )

Odpustová slávnosť Vyšná Vladiča 2019

Dňa 07.07.2019 pred sviatkom sv. proroka Eliáša sa v našej filiálnej obci Vyšná Vladiča konala odpustová slávnosť, na ktorej hlavným slúžiteľom bol náš novokňaz o. Pavol Fečkanin. V závere odpustovej slávnosti udelil všetkým prítomným svoje novokňazské požehnanie a rozlúčil sa z miestnymi veriacimi pred svojím odchodom na kaplánske miesto do farnosti Humenné mesto

Čítajte viac

Primičná sv. liturgia o. Pavol Fečkanin

( , jún 29, 2019 , Fotogaléria )

Primičná sv. liturgia o. Pavol Fečkanin

Dňa 29.06.2019  sa v našej farnosti za dar kňazstva poďakoval primičnou svätou liturgiou novokňaz o. Pavol Fečkanin. Táto nádherná slávnosť na sviatok sv. apoštolov Petra a Pavla sa v našej farnosti konala po 41 rokoch, za čo sme veľmi Bohu vďační.

Čítajte viac

Prvá sviatosť zmierenia a eucharistie 02.06.2019

( , jún 26, 2019 , Fotogaléria )

Prvá sviatosť zmierenia a eucharistie 02.06.2019

Dňa 02.06.2019 prvýkrát prijali sviatosť zmierenia a eucharistie štyri dievčatá našej farnosti: Timea Hribová, Vladimíra Tupyová, Marianna Suváková a Natália Vageľová. Túto slávnosť, ktorá veríme, že ostane navždy v srdciach týchto Božích detí, obohatil svojou prítomnosťou i homíliou o. Jaroslav Kačmár pôsobiaci na našom pútnickom mieste v...

Čítajte viac

Odpustová slávnosť Suchá 2019

( , jún 10, 2019 , Fotogaléria )

Odpustová slávnosť Suchá 2019

Dňa 30.05.2019 na sviatok Nanebovstúpenia nášho Pána Ježiša Krista  sa v našej filiálnej obci Suchá po dvoch rokoch rekonštrukcie chrámu konala odpustová slávnosť, na ktorej hlavným slúžiteľom bol o. Jozef Troja, CSsR. V závere odpustovej slávnosti, správca farnosti o. Peter Hrib, sa poďakoval  veriacim, ktorí sa najviac podieľali na oprave tohto chrámu a odovzdal im ďakovné listy. Táto slávnosť bola ukončená spoločnou...

Čítajte viac

Pascha 2019

( , apr 28, 2019 , Fotogaléria )

Pascha 2019

Christos voskrese! Voistinu voskrese! „Kráčajte vždy vo svetle a v sile vzkrieseného Krista. Buďte silní v nádeji a v láske k Bohu a blížnemu!“ Ján Pavol II.

Čítajte viac

Sánkovačka

( , jan 27, 2019 , Fotogaléria )

Sánkovačka

Dňa 07.01.2019 sme nechali doma svoje mobily, tablety i telku a vybrali sme sa na spoločné ukončenie zimných školských prázdnin. Perinbaba sa na nás usmiala, a tak sme sa spoločne mohli vyšantiť na zasneženom svahu.

Čítajte viac

Vianočný koncert Stropkoviani

( , dec 27, 2018 , Fotogaléria )

Vianočný koncert Stropkoviani

Dňa 26.12.2018 na druhý sviatok vianočný do nášho chrámu zavítala hudobná skupina Stropkoviani s vianočným koncertom. Svojím anjelským spevom obohatili tohtoročné sviatky Narodenia nášho Vykupiteľa. Bolo pre nás veľkým prekvapením, že aj bez nároku na honorár prišli medzi nás, nám ohlásiť radostnú zvesť Kristovho narodenia. Poďakovanie patrí všetkým tým, ktorí počas koncertu finančne podporili túto skupinu. Záverom tejto slávnosti bolo milé posedenie pri vianočnej kapustnici na...

Čítajte viac

Svätý Mikuláš 2018

( , dec 9, 2018 , Fotogaléria )

Svätý Mikuláš 2018

Dňa 09. 12. 2018 po nedeľnej svätej liturgii do nášho chrámu v sprievode anjelov zavítal sv. Mikuláš. Prihovoril sa k naším veriacim, vyzval  nás k neprestajnej modlitbe svätého ruženca. Po krátkom príhovore sv. Mikuláš obdaroval naše deti štedrými darčekmi. 

Čítajte viac

Farská odpustová slávnosť 28.10.2018

( , okt 31, 2018 , Fotogaléria )

Farská odpustová slávnosť 28.10.2018

Dňa 28.10.2018 prijal pozvanie nášho duchovného otca Petra,  vikár humenského vikariátu – o. Martin Zlacký, ktorý svojou prítomnosťou obohatil našu odpustovú slávnosť spojenú s posviackou ikony Krásnobrodskej Presvätej Bohorodičky, ktorá pri príležitosti 200. výročia vzniku Prešovskej archieparchie putuje po všetkých našich chrámoch. Nech táto ikona, ktorú otec Peter spolu so svojou rodinou daroval do nášho chrámu, je hlavne poďakovaním za 10 rokov jeho neľahkej kňazskej služby,...

Čítajte viac

Farská odpustová slávnosť 27.10.2018

( , okt 31, 2018 , Fotogaléria )

Farská odpustová slávnosť 27.10.2018

Dňa 27.10.2018 deň pred odpustovou slávnosťou prišiel slúžiť do nášho farského chrámu svätú liturgiu o. Šimon Gajan, kaplán farnosti Bukovce. Po svätej liturgii udelil všetkým prítomným veriacim svoje novokňazské požehnanie a taktiež sviatosť pomazania chorých.

Čítajte viac

Odpustová slávnosť Nižná Vladiča

( , sep 8, 2018 , Fotogaléria )

Odpustová slávnosť Nižná Vladiča

Dňa 08.09.2018 na sviatok Narodenia Presvätej Bohorodičky sa v našej filiálnej obci Nižná Vladiča konala odpustová slávnosť. Hlavným slúžiteľom bol exorcista našej Archieparchie o. Peter Pavol Haľko, OSBM. Obahatením slávnostnej svätej liturgie boli modlitby za uzdravenie.

Čítajte viac

Letný farský výlet – Aquaruthenia Svidník

( , aug 21, 2018 , Fotogaléria )

Letný farský výlet – Aquaruthenia Svidník

Dňa 21.08.2018 sme sa na podnet o. Petra vybrali navštíviť kúpalisko vo Svidníku. Aj keď nás bolo len 15, strávili sme pekný prázdninový deň šantením sa vo vode. Aj vďaka slnečnému počasiu a skvelej nálade sa tohtoročný farský výlet vydaril a týmto pozývame aj ostatných mladých na podobné farské akcie.

Čítajte viac

Nedeľňajšie volejbalové popoludnie

( , aug 13, 2018 , Fotogaléria )

Nedeľňajšie volejbalové popoludnie

Dňa 12.08.2018 sme nedeľňajšie popoludnie strávili vo volejbalovom duchu. Mladšia generácia si odoprela telku, smartfóny, tablety či počítače a s nadšením si zahrala volejbal. Tí straší si s radosťou zaspomínali na časy, kedy nejeden deň trávili spoločne na ihrisku. Zapojili sa k nám aj niektorí dôchodcovia či mladí z iných obcí. V tento nádherný slnečný deň sme sa mohli aj schladiť v našom prírodnom kúpalisku, porozprávať sa, zasmiať, zahrať si tenis a nakoniec...

Čítajte viac

Odpustová slávnosť Vyšná Vladiča 2018

( , aug 5, 2018 , Fotogaléria )

Odpustová slávnosť Vyšná Vladiča 2018

Dňa 29.07.2018 na sviatok sv. proroka Eliáša sa v našej filiálnej obci Vyšná Vladiča konala odpustová slávnosť, na ktorej hlavným slúžiteľom bol o. Jozef Troja, CSsR. V závere odpustovej slávnosti sme spoločne išli posvätiť nové jazierko Hučok, ktorého ochrancom je sv. prorok Eliáš.

Čítajte viac

Eucharistický sprievod 2018

( , aug 5, 2018 , Fotogaléria )

Eucharistický sprievod 2018

Dňa 31.05.2018 na sviatok Najsvätejšej Eucharistie sme celé farské spoločenstvo po spoločnej svätej liturgii a myrovaniu mali eucharistický sprievod okolo nášho farského chrámu. Takto sme si spoločne všetci vyprosovali milosti do nášho života.

Čítajte viac

Deň matiek 2018

( , máj 13, 2018 , Fotogaléria )

Deň matiek 2018

Dňa 13. mája 2018 na Deň matiek po svätej liturgii počas spevu Molebena k Presvätej Bohorodičke, ktorý bol obetovaný za všetky matky našej farnosti, boli mamičky obdarované symbolicky kvetom.  Nech je materstvo šťastím a darom od Boha pre Váš život s túžbou podobať sa Márii a jej zodpovednej starostlivosti o jej dieťa, ktoré sa stalo záchranou nás...

Čítajte viac

Spevácky zbor Hlahol

( , mar 18, 2018 , Aktuality, Fotogaléria )

Spevácky zbor Hlahol

Dňa 18. marca 2018 na piatu pôstnu nedeľu našu nedeľnú liturgiu obohatil svojou prítomnosťou a homíliou rodák z našej susednej farnosti,  o. Peter Kačur, terajší správca farnosti Prešov – Sídlisko 3. Do nášho chrámu prišiel aj  so svojím speváckym zborom Hlahol, ktorý svojím spevom chválil Pána počas celej svätej liturgie. Cieľom tejto návštevy bolo poprosiť našich veriacich o duchovnú ale aj materiálnu pomoc pri výstavbe farskej budovy v ich farnosti.  Svojím príchodom v nepriaznivom...

Čítajte viac

Jasličková akadémia 2017

( , dec 31, 2017 , Fotogaléria )

Jasličková akadémia 2017

Dňa 25. decembra 2017 na sviatok Narodenia Ježiša Krista si veriaci po svätej liturgii mohli pozrieť jasličkovú pobožnosť, ktorú si pripravili mladí našej farnosti. Celý program tejto vianočnej akadémii sa niesol v duchu štvrtého kráľa, ktorý sa tiež šiel pokloniť novonarodenému Ježiškovi. Cesta bola preňho dlhá, plná biedy, bezprávia a krivdy. Musel na nej naprávať zlo, zachraňovať nevinných, pomáhať biednym a tak prišiel do Betlehema s prázdnymi rukami. No jeho srdce plné lásky a dobrých skutkov boli...

Čítajte viac

Svätý Mikuláš 2017

( , dec 10, 2017 , Fotogaléria )

Svätý Mikuláš 2017

Dňa 10. 12. 2017 po nedeľnej svätej liturgii do nášho chrámu v sprievode anjelov zavítal sv. Mikuláš. Prihovoril sa k naším veriacim, vyzval ich, aby naďalej svojím spevom a modlitbami oslavovali Boha. Vďaka nášmu starostovi p. Varcholíkovi a obecnému zastupiteľstvu sv. Mikuláš obdaroval naše deti štedrými darčekmi. 

Čítajte viac

Odpustová slávnosť spojená s posviackou kríža na obecnom cintoríne 2017

( , okt 31, 2017 , Fotogaléria )

Odpustová slávnosť spojená s posviackou kríža na obecnom cintoríne 2017

Na sviatok sv. veľkomučeníka Demetera sa dňa 29.10.2017 konala odpustová slávnosť spojená s posviackou kríža na obecnom cintoríne. Hlavným slúžiteľom bol o. Vladimír Skyba, generálny vikár bratislavskej eparchie, ktorý bol tri roky principálom nášho otca Petra. Na homílii zdôraznil, aby sme nezabúdali na to, aké dva viditeľné znaky nám zanechal Ježiš Kristu tu na zemi, podľa ktorých v nás majú ostatní ľudia vidieť kresťanskú vieru, a to jednotu a lásku k blížnemu. Po sv. liturgii nám posvätil kríž...

Čítajte viac

Posviacka misijného kríža

( , okt 30, 2017 , Fotogaléria )

Posviacka misijného kríža

V sobotu 28.10.2017 deň pred odpustovou slávnosťou o. Jozef Jurčenko, CSsR  po sv. liturgii posvätil nový misijný kríž. Na homílií prízvukoval, že práve pohľad na kríž nás má vždy  volať bližšie k Ježišovi.

Čítajte viac

Výstavba kríža na cintoríne

( , okt 15, 2017 , Aktuality, Fotogaléria )

Výstavba kríža na cintoríne

Nech Pán Boh odmení svojím hojným požehnaním všetkých tích, ktorí sa podieľali pri výstavbe tohto kríža, či už finančne, modlitbami alebo svojou obetavou prácou. Nech toto naše spoločné dielo bude oslavou Boha, ktorý za nás všetkých zomrel na kríži, aby nám otvoril cestu do večného života.

Čítajte viac

Posviacka manželských korún a obnoveného farského kríža

( , sep 25, 2017 , Fotogaléria )

Posviacka manželských korún a  obnoveného farského kríža

Dňa 24.09.2017  pred sv. liturgiou o. Peter posvätil dar bohuznámej rodiny – manželské koruny. Práve oni pri uzatváraní sviatosti manželstva na hlave ženícha a nevesty ich predstavujú ako kráľa a kráľovnú ich spoločného domova  a zároveň sú symbolom mučeníctva. Po sv. liturgii bol posvätený obnovený farský kríž, ktorí postavili veriaci našej farnosti v roku 1964.

Čítajte viac

Odpustová slávnosť Nižná Vladiča 2017

( , sep 10, 2017 , Aktuality, Fotogaléria )

Odpustová slávnosť Nižná Vladiča 2017

Dňa 10.09.2017 na sviatok Narodenia Presvätej Bohorodičky sa v našej filiálnej obci Nižná Vladiča konala odpustová slávnosť, na ktorej hlavným slúžiteľom bol o. Jozef Kavčak, stropkovský kaplán.    

Čítajte viac

Farský výlet 2017

( , aug 18, 2017 , Fotogaléria )

Farský výlet 2017

Dňa 17.08.2017  sa uskutočnil druhý ročník farského výletu. Strávili sme požehnaný čas v Prešove, kde sme navštívili Katedrálny chrám sv. Jána Krstiteľa, v ktorom nás sprevádzal náš bohoslovec Štefan a náš  rodák – o. Tomáš Pecúch. Mohli sme nahliadnúť aj do krypty pod katedrálou, kde sú pochovaní naši biskupi. Následne sme navštívili náš Arcibiskupský úrad a taktiež Gréckokatolícku teologickú fakulta, na ktorej si na nás našiel čas dekan fakulty – o. Peter Šturák....

Čítajte viac

Prvé sväté prijímanie – 25.06.2017

( , aug 5, 2017 , Aktuality, Fotogaléria )

Prvé sväté prijímanie – 25.06.2017

Dňa 25.06.2017  sa v našej farnosti konalo prvé sväté prijímanie. V tento deň prijali sviatosť zmierenia a eucharistie Karolínka Tupyová, Adriánka Tupyová a Denis Oleárnik.

Čítajte viac

Cyklotúra 2017

( , júl 30, 2017 , Aktuality, Fotogaléria )

Cyklotúra 2017

Dňa 27.07.2017  sa uskutočnil druhý ročník farskej cyklotúry. Aj keď nás bolo pomenej, strávili sme príjemný čas spojený so športom, opekačkou a duchovným slovom, ktoré si pripravil náš bohoslovec Pavol.

Čítajte viac

Odpustová slávnosť Vyšná Vladiča 2017

( , júl 26, 2017 , Aktuality, Fotogaléria )

Odpustová slávnosť Vyšná Vladiča 2017

Dňa 23.07.2017 na sviatok sv. proroka Eliáša sa v našej filiálnej obci Vyšná Vladiča konala odpustová slávnosť, na ktorej hlavným slúžiteľom bol o. Vladimír Turčanik.    

Čítajte viac

Požehnanie otcov

( , jún 22, 2017 , Fotogaléria )

Požehnanie otcov

Dňa 18.06.2017 na Deň otcov po sv. nedeľnej liturgii o. Peter udelil požehnanie všetkým otcom našej farnosti a odovzdal im obrázok svätej rodiny s modlitbou za pokoj v rodinách. Taktiež ich povzbudil k úlohe otca v kresťanskej rodine, ktorou je, aby otec objavil v sebe Božie otcovstvo a tak svedčil svojím deťom a manželke o Kristovi a jeho láske.

Čítajte viac

Eucharistický sprievod po dedine

( , jún 17, 2017 , Fotogaléria )

Eucharistický sprievod po dedine

Dňa 15.06.2017 na sviatok Najsvätejšej Eucharistie sme celé farské spoločenstvo kráčali za Pánom Ježišom a takto sme si vyprosovali potrebné milosti pre každodenný život. Obohatením tohto sprievodu boli naše najmenšie detičky, ktoré z lásky a úcty k Ježišovi venovali nazbierané lupene...

Čítajte viac

Deň detí a posviacka Pizzerie u Ľubky

( , jún 17, 2017 , Fotogaléria )

Deň detí a posviacka Pizzerie u Ľubky

Dňa 03.06.2017 sme s našími deťmi a mládežou oslávili Deň detí spoločne stráveným popoludním na farskom dvore.  Pre mladých boli pripravené rôzné zaujímavé hry, chutná opekačka a na záver sme spoločne navštívili našu novú pizzeriu, ktorú o. Peter...

Čítajte viac

Posvätenie nového kadidla a Deň matiek vo farskom chráme

( , máj 14, 2017 , Fotogaléria )

Posvätenie nového kadidla a Deň matiek vo farskom chráme

Dňa 14.05.2017 na nedeľu O samaritánke pred svätou liturgiou o. Peter posvätil nové kadidlo. Po liturgii udelil požehnanie všetkým matkám z farnosti a obdaroval ich kvetom so srdiečkom, ktoré si pripravili deti s nadpisom : „Ľúbim ťa mamka, tvoje dieťa!“

Čítajte viac

Svetlý pondelok: Obchod okolo chrámu s čítaním evanjelií

( , apr 17, 2017 , Fotogaléria )

Svetlý pondelok: Obchod okolo chrámu s čítaním evanjelií

Dňa 17.04.2017 sa konala svätá božská liturgia, po ktorej nasledoval obchod okolo chrámu s čítaním evanjelií.

Čítajte viac

Paschálna svätá božská liturgia svätého Jána Zlatoústeho s posvätením nových darovaných lustrov

( , apr 16, 2017 , Fotogaléria )

Paschálna svätá božská liturgia svätého Jána Zlatoústeho s posvätením nových darovaných lustrov

Dňa 16.04.2017 o 09:30 hod. sa v našom farskom chráme slávila paschálna liturgia svätého Jána Zlatoústeho, po ktorej nasledovala posviacka nových lustrov, ktoré do chrámu darovala bohuznáma rodina. Pán Boh zaplať!

Čítajte viac

Utiereň vzkriesenia na Svätú a Veľkú nedeľu Paschy

( , apr 16, 2017 , Fotogaléria )

Utiereň vzkriesenia na Svätú a Veľkú nedeľu Paschy

Dňa 16.04.2017 o 05:00 hod. ráno sa v našom farskom chráme slávila utiereň vzkriesenia, po ktorej nasledovalo posvätenie jedál.

Čítajte viac

Veľká večiereň s liturgiou svätého Bazila Veľkého

( , apr 15, 2017 , Fotogaléria )

Veľká večiereň s liturgiou svätého Bazila Veľkého

Dňa 15.04.2017, na Veľkú a Svätú sobotu, sa v našom farskom chráme v Staškovciach slávila veľká večiereň s liturgiou svätého Bazila Veľkého.

Čítajte viac

Veľká večiereň s uložením plaščenice do hrobu a krížova cesta Hospodárskej rady farnosti Staškovce

( , apr 14, 2017 , Fotogaléria )

Veľká večiereň s uložením plaščenice do hrobu a krížova cesta Hospodárskej rady farnosti Staškovce

Dňa 14.04.2017 sa v našom farskom chráme slúžila veľká večeireň s uložením plaščenice do hrobu, po ktorej nasledovala krížova cesta Hospodárskej rady farnosti Staškovce, ktorou sme si hlbšie sprítomnili udalosť, ktorá je typická pre Veľký piatok.

Čítajte viac

Krížova cesta seniorov

( , mar 26, 2017 , Fotogaléria )

Krížova cesta seniorov

Dňa 26.03. 2017 sa v našom farskom chráme v Staškovciach konala krížova cesta, ktorú sa spoločne modlili seniori.

Čítajte viac

Krížova cesta mladých

( , mar 19, 2017 , Fotogaléria )

Krížova cesta mladých

Dňa 19.03. 2017 sa po našej dedine konala krížova cestá mladých.

Čítajte viac

Krížova cesta otcov

( , mar 12, 2017 , Fotogaléria )

Krížova cesta otcov

Dňa 12.03. 2017 sa vo farskom chráme v Staškovciach konala krížova cesta otcov.

Čítajte viac

Krížova cesta matiek

( , mar 5, 2017 , Fotogaléria )

Krížova cesta matiek

Dňa 05.03. 2017 sa vo farskom chráme v Staškovciach konala krížova cesta matiek.

Čítajte viac