Fotogaléria

 

Fotogaléria farnosti Staškovcefotoaparat

 

Drahí veriaci!
Na tejto stránke si môžete prezerať aktuálnu fotogalériu našej farnosti Staškovce. Nájdete tu zábery z rôznych akcii, ktorých sa naša farnosť zúčastnila alebo ich sama organizovala. Dúfame, že sa vám bude naša fotogaléria páčiť. Svoje pripomienky, poznámky, postrehy píšte do našej návštevnej knihy.

S pozdravom bohoslovec Štefan Varcholík, administrátor


 

Odpustová slávnosť Nižná Vladiča

( , sep 8, 2018 , Fotogaléria )

Odpustová slávnosť Nižná Vladiča

Dňa 08.09.2018 na sviatok Narodenia Presvätej Bohorodičky sa v našej filiálnej obci Nižná Vladiča konala odpustová slávnosť. Hlavným slúžiteľom bol exorcista našej Archieparchie o. Peter Pavol Haľko, OSBM. Obahatením slávnostnej svätej liturgie boli modlitby za uzdravenie.

Čítajte viac

Letný farský výlet – Aquaruthenia Svidník

( , aug 21, 2018 , Fotogaléria )

Letný farský výlet – Aquaruthenia Svidník

Dňa 21.08.2018 sme sa na podnet o. Petra vybrali navštíviť kúpalisko vo Svidníku. Aj keď nás bolo len 15, strávili sme pekný prázdninový deň šantením sa vo vode. Aj vďaka slnečnému počasiu a skvelej nálade sa tohtoročný farský výlet vydaril a týmto pozývame aj ostatných mladých na podobné farské akcie.

Čítajte viac

Nedeľňajšie volejbalové popoludnie

( , aug 13, 2018 , Fotogaléria )

Nedeľňajšie volejbalové popoludnie

Dňa 12.08.2018 sme nedeľňajšie popoludnie strávili vo volejbalovom duchu. Mladšia generácia si odoprela telku, smartfóny, tablety či počítače a s nadšením si zahrala volejbal. Tí straší si s radosťou zaspomínali na časy, kedy nejeden deň trávili spoločne na ihrisku. Zapojili sa k nám aj niektorí dôchodcovia či mladí z iných obcí. V tento nádherný slnečný deň sme sa mohli aj schladiť v našom prírodnom kúpalisku, porozprávať sa, zasmiať, zahrať si tenis a nakoniec...

Čítajte viac

Odpustová slávnosť Vyšná Vladiča 2018

( , aug 5, 2018 , Fotogaléria )

Odpustová slávnosť Vyšná Vladiča 2018

Dňa 29.07.2018 na sviatok sv. proroka Eliáša sa v našej filiálnej obci Vyšná Vladiča konala odpustová slávnosť, na ktorej hlavným slúžiteľom bol o. Jozef Troja, CSsR. V závere odpustovej slávnosti sme spoločne išli posvätiť nové jazierko Hučok, ktorého ochrancom je sv. prorok Eliáš.

Čítajte viac

Eucharistický sprievod 2018

( , aug 5, 2018 , Fotogaléria )

Eucharistický sprievod 2018

Dňa 31.05.2018 na sviatok Najsvätejšej Eucharistie sme celé farské spoločenstvo po spoločnej svätej liturgii a myrovaniu mali eucharistický sprievod okolo nášho farského chrámu. Takto sme si spoločne všetci vyprosovali milosti do nášho života.

Čítajte viac

Deň matiek 2018

( , máj 13, 2018 , Fotogaléria )

Deň matiek 2018

Dňa 13. mája 2018 na Deň matiek po svätej liturgii počas spevu Molebena k Presvätej Bohorodičke, ktorý bol obetovaný za všetky matky našej farnosti, boli mamičky obdarované symbolicky kvetom.  Nech je materstvo šťastím a darom od Boha pre Váš život s túžbou podobať sa Márii a jej zodpovednej starostlivosti o jej dieťa, ktoré sa stalo záchranou nás...

Čítajte viac

Spevácky zbor Hlahol

( , mar 18, 2018 , Aktuality, Fotogaléria )

Spevácky zbor Hlahol

Dňa 18. marca 2018 na piatu pôstnu nedeľu našu nedeľnú liturgiu obohatil svojou prítomnosťou a homíliou rodák z našej susednej farnosti,  o. Peter Kačur, terajší správca farnosti Prešov – Sídlisko 3. Do nášho chrámu prišiel aj  so svojím speváckym zborom Hlahol, ktorý svojím spevom chválil Pána počas celej svätej liturgie. Cieľom tejto návštevy bolo poprosiť našich veriacich o duchovnú ale aj materiálnu pomoc pri výstavbe farskej budovy v ich farnosti.  Svojím príchodom v nepriaznivom...

Čítajte viac

Jasličková akadémia 2017

( , dec 31, 2017 , Fotogaléria )

Jasličková akadémia 2017

Dňa 25. decembra 2017 na sviatok Narodenia Ježiša Krista si veriaci po svätej liturgii mohli pozrieť jasličkovú pobožnosť, ktorú si pripravili mladí našej farnosti. Celý program tejto vianočnej akadémii sa niesol v duchu štvrtého kráľa, ktorý sa tiež šiel pokloniť novonarodenému Ježiškovi. Cesta bola preňho dlhá, plná biedy, bezprávia a krivdy. Musel na nej naprávať zlo, zachraňovať nevinných, pomáhať biednym a tak prišiel do Betlehema s prázdnymi rukami. No jeho srdce plné lásky a dobrých skutkov boli...

Čítajte viac

Svätý Mikuláš 2017

( , dec 10, 2017 , Fotogaléria )

Svätý Mikuláš 2017

Dňa 10. 12. 2017 po nedeľnej svätej liturgii do nášho chrámu v sprievode anjelov zavítal sv. Mikuláš. Prihovoril sa k naším veriacim, vyzval ich, aby naďalej svojím spevom a modlitbami oslavovali Boha. Vďaka nášmu starostovi p. Varcholíkovi a obecnému zastupiteľstvu sv. Mikuláš obdaroval naše deti štedrými darčekmi. 

Čítajte viac

Odpustová slávnosť spojená s posviackou kríža na obecnom cintoríne 2017

( , okt 31, 2017 , Fotogaléria )

Odpustová slávnosť spojená s posviackou kríža na obecnom cintoríne 2017

Na sviatok sv. veľkomučeníka Demetera sa dňa 29.10.2017 konala odpustová slávnosť spojená s posviackou kríža na obecnom cintoríne. Hlavným slúžiteľom bol o. Vladimír Skyba, generálny vikár bratislavskej eparchie, ktorý bol tri roky principálom nášho otca Petra. Na homílii zdôraznil, aby sme nezabúdali na to, aké dva viditeľné znaky nám zanechal Ježiš Kristu tu na zemi, podľa ktorých v nás majú ostatní ľudia vidieť kresťanskú vieru, a to jednotu a lásku k blížnemu. Po sv. liturgii nám posvätil kríž...

Čítajte viac

Posviacka misijného kríža

( , okt 30, 2017 , Fotogaléria )

Posviacka misijného kríža

V sobotu 28.10.2017 deň pred odpustovou slávnosťou o. Jozef Jurčenko, CSsR  po sv. liturgii posvätil nový misijný kríž. Na homílií prízvukoval, že práve pohľad na kríž nás má vždy  volať bližšie k Ježišovi.

Čítajte viac

Výstavba kríža na cintoríne

( , okt 15, 2017 , Aktuality, Fotogaléria )

Výstavba kríža na cintoríne

Nech Pán Boh odmení svojím hojným požehnaním všetkých tích, ktorí sa podieľali pri výstavbe tohto kríža, či už finančne, modlitbami alebo svojou obetavou prácou. Nech toto naše spoločné dielo bude oslavou Boha, ktorý za nás všetkých zomrel na kríži, aby nám otvoril cestu do večného života.

Čítajte viac

Posviacka manželských korún a obnoveného farského kríža

( , sep 25, 2017 , Fotogaléria )

Posviacka manželských korún a  obnoveného farského kríža

Dňa 24.09.2017  pred sv. liturgiou o. Peter posvätil dar bohuznámej rodiny – manželské koruny. Práve oni pri uzatváraní sviatosti manželstva na hlave ženícha a nevesty ich predstavujú ako kráľa a kráľovnú ich spoločného domova  a zároveň sú symbolom mučeníctva. Po sv. liturgii bol posvätený obnovený farský kríž, ktorí postavili veriaci našej farnosti v roku 1964.

Čítajte viac

Odpustová slávnosť Nižná Vladiča 2017

( , sep 10, 2017 , Aktuality, Fotogaléria )

Odpustová slávnosť Nižná Vladiča 2017

Dňa 10.09.2017 na sviatok Narodenia Presvätej Bohorodičky sa v našej filiálnej obci Nižná Vladiča konala odpustová slávnosť, na ktorej hlavným slúžiteľom bol o. Jozef Kavčak, stropkovský kaplán.    

Čítajte viac

Farský výlet 2017

( , aug 18, 2017 , Fotogaléria )

Farský výlet 2017

Dňa 17.08.2017  sa uskutočnil druhý ročník farského výletu. Strávili sme požehnaný čas v Prešove, kde sme navštívili Katedrálny chrám sv. Jána Krstiteľa, v ktorom nás sprevádzal náš bohoslovec Štefan a náš  rodák – o. Tomáš Pecúch. Mohli sme nahliadnúť aj do krypty pod katedrálou, kde sú pochovaní naši biskupi. Následne sme navštívili náš Arcibiskupský úrad a taktiež Gréckokatolícku teologickú fakulta, na ktorej si na nás našiel čas dekan fakulty – o. Peter Šturák....

Čítajte viac

Prvé sväté prijímanie – 25.06.2017

( , aug 5, 2017 , Aktuality, Fotogaléria )

Prvé sväté prijímanie – 25.06.2017

Dňa 25.06.2017  sa v našej farnosti konalo prvé sväté prijímanie. V tento deň prijali sviatosť zmierenia a eucharistie Karolínka Tupyová, Adriánka Tupyová a Denis Oleárnik.

Čítajte viac

Cyklotúra 2017

( , júl 30, 2017 , Aktuality, Fotogaléria )

Cyklotúra 2017

Dňa 27.07.2017  sa uskutočnil druhý ročník farskej cyklotúry. Aj keď nás bolo pomenej, strávili sme príjemný čas spojený so športom, opekačkou a duchovným slovom, ktoré si pripravil náš bohoslovec Pavol.

Čítajte viac

Odpustová slávnosť Vyšná Vladiča 2017

( , júl 26, 2017 , Aktuality, Fotogaléria )

Odpustová slávnosť Vyšná Vladiča 2017

Dňa 23.07.2017 na sviatok sv. proroka Eliáša sa v našej filiálnej obci Vyšná Vladiča konala odpustová slávnosť, na ktorej hlavným slúžiteľom bol o. Vladimír Turčanik.    

Čítajte viac

Požehnanie otcov

( , jún 22, 2017 , Fotogaléria )

Požehnanie otcov

Dňa 18.06.2017 na Deň otcov po sv. nedeľnej liturgii o. Peter udelil požehnanie všetkým otcom našej farnosti a odovzdal im obrázok svätej rodiny s modlitbou za pokoj v rodinách. Taktiež ich povzbudil k úlohe otca v kresťanskej rodine, ktorou je, aby otec objavil v sebe Božie otcovstvo a tak svedčil svojím deťom a manželke o Kristovi a jeho láske.

Čítajte viac

Eucharistický sprievod po dedine

( , jún 17, 2017 , Fotogaléria )

Eucharistický sprievod po dedine

Dňa 15.06.2017 na sviatok Najsvätejšej Eucharistie sme celé farské spoločenstvo kráčali za Pánom Ježišom a takto sme si vyprosovali potrebné milosti pre každodenný život. Obohatením tohto sprievodu boli naše najmenšie detičky, ktoré z lásky a úcty k Ježišovi venovali nazbierané lupene...

Čítajte viac

Deň detí a posviacka Pizzerie u Ľubky

( , jún 17, 2017 , Fotogaléria )

Deň detí a posviacka Pizzerie u Ľubky

Dňa 03.06.2017 sme s našími deťmi a mládežou oslávili Deň detí spoločne stráveným popoludním na farskom dvore.  Pre mladých boli pripravené rôzné zaujímavé hry, chutná opekačka a na záver sme spoločne navštívili našu novú pizzeriu, ktorú o. Peter...

Čítajte viac

Posvätenie nového kadidla a Deň matiek vo farskom chráme

( , máj 14, 2017 , Fotogaléria )

Posvätenie nového kadidla a Deň matiek vo farskom chráme

Dňa 14.05.2017 na nedeľu O samaritánke pred svätou liturgiou o. Peter posvätil nové kadidlo. Po liturgii udelil požehnanie všetkým matkám z farnosti a obdaroval ich kvetom so srdiečkom, ktoré si pripravili deti s nadpisom : „Ľúbim ťa mamka, tvoje dieťa!“

Čítajte viac

Svetlý pondelok: Obchod okolo chrámu s čítaním evanjelií

( , apr 17, 2017 , Fotogaléria )

Svetlý pondelok: Obchod okolo chrámu s čítaním evanjelií

Dňa 17.04.2017 sa konala svätá božská liturgia, po ktorej nasledoval obchod okolo chrámu s čítaním evanjelií.

Čítajte viac

Paschálna svätá božská liturgia svätého Jána Zlatoústeho s posvätením nových darovaných lustrov

( , apr 16, 2017 , Fotogaléria )

Paschálna svätá božská liturgia svätého Jána Zlatoústeho s posvätením nových darovaných lustrov

Dňa 16.04.2017 o 09:30 hod. sa v našom farskom chráme slávila paschálna liturgia svätého Jána Zlatoústeho, po ktorej nasledovala posviacka nových lustrov, ktoré do chrámu darovala bohuznáma rodina. Pán Boh zaplať!

Čítajte viac

Utiereň vzkriesenia na Svätú a Veľkú nedeľu Paschy

( , apr 16, 2017 , Fotogaléria )

Utiereň vzkriesenia na Svätú a Veľkú nedeľu Paschy

Dňa 16.04.2017 o 05:00 hod. ráno sa v našom farskom chráme slávila utiereň vzkriesenia, po ktorej nasledovalo posvätenie jedál.

Čítajte viac

Veľká večiereň s liturgiou svätého Bazila Veľkého

( , apr 15, 2017 , Fotogaléria )

Veľká večiereň s liturgiou svätého Bazila Veľkého

Dňa 15.04.2017, na Veľkú a Svätú sobotu, sa v našom farskom chráme v Staškovciach slávila veľká večiereň s liturgiou svätého Bazila Veľkého.

Čítajte viac

Veľká večiereň s uložením plaščenice do hrobu a krížova cesta Hospodárskej rady farnosti Staškovce

( , apr 14, 2017 , Fotogaléria )

Veľká večiereň s uložením plaščenice do hrobu a krížova cesta Hospodárskej rady farnosti Staškovce

Dňa 14.04.2017 sa v našom farskom chráme slúžila veľká večeireň s uložením plaščenice do hrobu, po ktorej nasledovala krížova cesta Hospodárskej rady farnosti Staškovce, ktorou sme si hlbšie sprítomnili udalosť, ktorá je typická pre Veľký piatok.

Čítajte viac

Krížova cesta seniorov

( , mar 26, 2017 , Fotogaléria )

Krížova cesta seniorov

Dňa 26.03. 2017 sa v našom farskom chráme v Staškovciach konala krížova cesta, ktorú sa spoločne modlili seniori.

Čítajte viac

Krížova cesta mladých

( , mar 19, 2017 , Fotogaléria )

Krížova cesta mladých

Dňa 19.03. 2017 sa po našej dedine konala krížova cestá mladých.

Čítajte viac

Krížova cesta otcov

( , mar 12, 2017 , Fotogaléria )

Krížova cesta otcov

Dňa 12.03. 2017 sa vo farskom chráme v Staškovciach konala krížova cesta otcov.

Čítajte viac

Krížova cesta matiek

( , mar 5, 2017 , Fotogaléria )

Krížova cesta matiek

Dňa 05.03. 2017 sa vo farskom chráme v Staškovciach konala krížova cesta matiek.

Čítajte viac

Prvý farský karneval

( , feb 26, 2017 , Fotogaléria )

Prvý farský karneval

Dňa 26.02. 2017 sa v našej farnosti konal historicky prvý farský karneval, ktorý bol pod záštitou, správcu farnosti Staškovce, o. PaedDr. Petra Hriba. Karnevalu sa zúčastnili deti a mládež našej farnosti. Odmenené boli všetky masky rôznymi vecnými cenami. Prvé tri miesta boli odmenené sladkou pochúťkou – tortou. Tento karneval bol pre mládež dobrou formou relaxu a odreagovania sa zo všedného dňa, ale taktiež určite prispel k vzájomnemu prehĺbeniu vzťahov. Dúfame, že karneval sa stane pre našu...

Čítajte viac

Stavanie snehuliaka na fare

( , dec 17, 2016 , Fotogaléria )

Stavanie snehuliaka na fare

Dňa 17.12.2016 deti a mládež spolu s o. Petrom trávili sobotňajšie popoludnie stavaním snehuliaka pri fare. Takým spôsobom si medzi sebou upevnili vzťahy.

Čítajte viac

Panychída pri pamätníku padlých vojakov

( , nov 6, 2016 , Fotogaléria )

Panychída pri pamätníku padlých vojakov

Dňa 6.11.2016 veriaci spolu s o. Petrom zhromaždili pri pamätníku padlých vojakov z našej obce v 2.sv.vojne a pomodlili sa panychídu.

Čítajte viac

Odpustová slávnosť

( , okt 20, 2016 , Fotogaléria )

Odpustová slávnosť

Dňa 20.10.2016 pred odpustovou slávnosťou sa v našej farnosti konalo modlitbové stretnutie kňazov stropkovského protopresbyterátu s udeľovaním požehnania veriacim našej farnosti. Katechézu predniesol rodák z našej farnosti o. Mgr. Vasiľ Feckanič, protojerej. V dňoch od 20-23.10.2016 sa konala odpustová slávnosť patróna nášho chrámu sv. veľkomučeníka Demetra. Program slávnosti bol obohatený o požehnávanie veriacich. Svojou prítomnosťou nás potešil o. Jaroslav Kačmár a o. Robert...

Čítajte viac

Tábor „Premenení“

( , aug 9, 2016 , Fotogaléria )

Tábor „Premenení“

V dňoch 8-9.augusta 2016 sa Bukovej Hôrke konal druhý ročník tábora Premenení pre deti a mládež, na ktorom sa zúčastnili farnosti Stropkov, Staškovce, Bukovce a Chotča. Hlavnou témou tábora  bolo,, Milosrdenstvo“. Pre deti a mládež boli pripravené rôzne spoločenské hry, súťaže, opekačka a nezabudli sme ani na nočnú hru. Hlavným bodom bola svätá božská liturgia, cez ktorú sme mali možnosť premeniť svoje srdcia presne tak, ako učeníci na hore Tábor. Potom nasledovala...

Čítajte viac

Opekačka na ihrisku

( , júl 10, 2016 , Fotogaléria )

Opekačka na ihrisku

Dňa 10.júla 2016 sa na ihrisku pri Obecnom úrade v Staškovciach konala farská opekačka, na ktorú boli pozvané všetky deti a mládež našej farnosti. Boli pre nich pripravené rôzne súťaže, po ktorých  nasledovala opekačka a celý program nám spríjemňovala gospelová hudba. Na záver boli súťažiaci odmenení diplomami, ktoré im odovzdal o....

Čítajte viac

Modlitby za uzdravenie manželstiev

( , jún 10, 2016 , Fotogaléria )

Modlitby za uzdravenie manželstiev

V piatok 10.6.2016 sa o farnosti konali modlitby za uzdravenie manželstiev. Tieto modlitby viedlo spoločenstvo Koinonia Jana Krstiteľa. Hlavným kazateľom  slúžiteľom bol o. Saraka.   

Čítajte viac

Kráčame v sprievode s Kristom

( , máj 26, 2016 , Fotogaléria, Prezentačné obrázky )

Kráčame v sprievode s Kristom

Dňa 26.mája 2016 sa v našej farnosti konal eucharistický  sprievod. Tejto slávnosti sa zúčastnilo veľa veriacich našej farnosti. Sprievod prechádzal po celej obci s jednotlivými zastaveniami, pri ktorých o. Peter žehnal veriaci ľud. Táto udalosť sa nám veľmi páčila a dúfame, že o rok znovu prežijeme tento krásny duchovný zážitok.

Čítajte viac

Krížove cesty počas Veľkého pôstu

( , mar 30, 2016 , Fotogaléria )

Krížove cesty počas Veľkého pôstu

Počas Veľkého pôstu každú nedeľu sa v našom chráme konali krížové cesty, ktoré viedli matky, otcovia, deti a mládež a seniori a nakoniec o. Peter.

Čítajte viac

Prísaha kurátorov

( , jan 6, 2016 , Fotogaléria )

Prísaha kurátorov

 Dňa 6.1.2016 sa v našej farnosti konali voľby do HRF. Prísaha nových členov sa konala 24.1.2016 vo farskom chrame.

Čítajte viac

Mikuláš

( , dec 6, 2015 , Fotogaléria )

6.12.2016 po sv. liturgií zavítal do nášho chrámu sv. Mikuláš, ktorý  bol biskupom v Myre, tak navštívil aj Staškovce. Patrí k svätým, ktorí požívajú úctu po celom svete. Svedčia o tom mnohé kostoly a oltáre, postavené na jeho česť. Narodil sa pravdepodobne v Patare v Lýcii (Malá Ázia). V meste Myra, ktoré ležalo neďaleko mora, sa stal biskupom. Bol známy vďaka svojej mimoriadnej zbožnosti, nadšeniu a zázrakom. Zomrel v Myre. Pochovali ho v biskupskej katedrále. Doma dostal dobrú výchovu. Zachovával...

Čítajte viac

Odpustová slávnosť svätého Demetera

( , okt 15, 2015 , Fotogaléria )

Odpustová slávnosť svätého Demetera

V dňoch od 23.10 do 26.10.2015 sa v našej farnosti konala odpustová slávnosť z príležitosti sviatku sv. veľkomučenika Demetera. Slávnosť sa začala v piatok slávením svätej božskej liturgie a potom nasledovala krížová cesta po obci. Ďalej sa konalo posvätenie kríža a následné umiestnenie na priečelie chrámu. Svojou účasťou nás poctil o. Thlic. Marko Durlak, špirituál kňazského seminára bl. Biskupa Pavla Petra Gojdiča. Svätý Demeter pochádzal zo Solúna, kde sa narodil v...

Čítajte viac

Chrám svätého Demetera v noci

( , sep 8, 2015 , Fotogaléria )

Chrám svätého Demetera v noci

Východná cirkev je predovšetkým cirkvou bdejúcou, neustále stojacou v chvále pred Bohom, cirkev sláviaca tajomstvo jeho Syna v starobylých obradoch, ktoré boli predané otcami vo viere. Sú to tie tradície, ktoré sa dedia z generácie na generáciu. Náš chrám je zasvätený sv. Demeterovi. Sv. Demeter sa teší veľkej úcte najmä v pravoslávnej cirkvi, najmä v Solúne a Grécku, takisto aj v Sremskej Mitrovici a Srbsku, ale aj v západnej Cirkvi. A to i napriek tomu, že nemáme hodnoverných správ o jeho živote. Je dosť...

Čítajte viac

Posviacka nového bohostánku v Nižnej Vladiči

( , sep 6, 2015 , Fotogaléria )

Posviacka nového bohostánku v Nižnej Vladiči

V nedeľu 6.9.2015 sa vo filiálnej obci Nižná Vladyča konala posviacka nového Bohostánku, na ktorý prispeli veriaci tejto obce.

Čítajte viac

Tábor na Bukovej Hôrke

( , aug 26, 2015 , Fotogaléria )

Tábor na Bukovej Hôrke

25-26.8.2015 sa organizoval tábor na Bukovej Hôrke pre deti a mládež s názvom Premenení. Tábora sa zúčastnili deti z farnosti Stropkov, Staškovce, Chotča a Bukovce. Obsahom programu bola svätá božská liturgia a...

Čítajte viac

Farský výlet

( , aug 18, 2015 , Fotogaléria )

Farský výlet

18.8.2015  sa konal farský výlet pod záštitou o. Petra do Spišskej ZOO a do prešovského Aqvaparku Delňa. Zúčastnilo sa 36 deti a niekoľko dospelých výletom nás sprevádzali aj naši bohoslovci Pavol...

Čítajte viac

Spoločná opekačka na fare

( , júl 15, 2015 , Fotogaléria )

Spoločná opekačka na fare

15:07:2015 sa konala na farskom úrade prvá spoločná opekačka s novým správcom o. Petrom Hribom. Opekačky sa zúčastnilo veľa detí a mládeže. Obsahom stretnutia nebolo len pochutenie si na dobre opečených špekáčikoch, ale aj zábava s deťmi v podobe rôznych hier, ktoré si pre nich pripravili bohoslovec Štefan Varcholík a študentka GTF PU Mária Dančová. Zavŕšením opekačky bolo ocenenie v podobe diplomov a sladkej...

Čítajte viac