Driečna

_225_6Chrám, ktorý sa nachádza vo filiálnej obci Driečna bol postavený v roku 1819. Tento chrám je najstarším chrámom našej farnosti Staškovce. Od doby výstavby bol mnohokrát rekonštruovaný. Presné roky rekonštrukcii sa nám nezachovali, avšak z rozprávania veriacich vieme, že išlo o tri rekonštrukcie. V súčasnosti je chrám uzatvorený pre narušenú statiku. Ikonostas z tohto chrámu bol prenesený na Arcibiskupský úrad v Prešove. V budúcnosti sa plánuje výstavba malej kaplnky. Chrám je zasvätený svätému Bazilovi Veľkému.