Filiálne obce

1. Vladiča-Driečna – Sv. Bazila Veľkého, 1819 (NKP), 5,8 km
2. Vladiča-Nižná Vladiča – Narodenia Presvätej Bohorodičky, 1914, 1,85 km
3. Suchá – Nanebovstúpenia Pána, 1886 (NKP), 7,4 km
4. Vladiča-Vyšná Vladiča – Sv. Mikuláša, 1838 (NKP), 1,62 km