Farnosť Staškovce

Do roku 2001 bola farnosť Staškovce filiálnou obcou farnosti Havaj. V roku 2001 bol v Staškovciach zriadený gréckokatolícky farský úrad. Farnosť Staškovce tvoria filiálne obce Nižná Vladiča, Vyšná Vladiča, Suchá, Driečna a do 15. júla 2014 aj Olšavka, ktorá je v súčasnosti filiálnou obcou  farnosti Chotča. Farský chrám bol postavený v roku 1903 a je zasvätený svätému veľkomučeníkovi Demeterovi. Rekonštrukcia interiéru farského chrámu  prebehla v roku 2005 a rekonštrukcia exteriéru  v roku 2010. V roku 2014 bola zariadená kaplnka Božieho milosrdenstva v chráme a v súčasnosti, po príchode nového správcu farnosti o. PaedDr. Petra Hríba, sa v nej každú nedeľu po liturgii modlí korunka k Božiemu milosrdenstvu za ľudí, ktorí nechodia do chrámu.

Budova, ktorú vidíte vľavo dole na obrázku, bola odkúpená od rodiny Staničovej. V roku 2001 bol v obci Staškovce zriadený Gréckokatolícky farský úrad a táto budova sa stala jeho sídlom. Do roku 2001 boli Staškovce filiálnou obcou farnosti Havaj. Budova farského úradu bola rekonštruovaná v roku 2005. V súčasnosti je budova farského úradu vo veľmi dobrom a udržiavanom stave, ako to môžete vidieť na obrázku vpravo dole.

225_5 dsc_0086