Svetlý pondelok: Obchod okolo chrámu s čítaním evanjelií

Dňa 17.04.2017 sa konala svätá božská liturgia, po ktorej nasledoval obchod okolo chrámu s čítaním evanjelií.

Čítajte viac

Druhá nedeľa po Pasche – o Tomášovi (17.04.2017 – 23.04.2017)

Liturgický program na stiahnutie: Druhá nedeľa po Pasche – o Tomášovi Liturgický program – farnosť Staškovce   Pondelok 17.04.   SVETLÝ PONDELOK 9:00 09:30 Sv. ruženec Sv. liturgia * za veriacich farnosti   Sprievod okolo chrámu Utorok 18.04.   SVETLÝ UTOROK 17:30 18:00 Sv....

Čítajte viac

Paschálna svätá božská liturgia svätého Jána Zlatoústeho s posvätením nových darovaných lustrov

Dňa 16.04.2017 o 09:30 hod. sa v našom farskom chráme slávila paschálna liturgia svätého Jána Zlatoústeho, po ktorej nasledovala posviacka nových lustrov, ktoré do chrámu darovala bohuznáma rodina. Pán Boh zaplať!

Čítajte viac

Utiereň vzkriesenia na Svätú a Veľkú nedeľu Paschy

Dňa 16.04.2017 o 05:00 hod. ráno sa v našom farskom chráme slávila utiereň vzkriesenia, po ktorej nasledovalo posvätenie jedál.

Čítajte viac

Veľká večiereň s liturgiou svätého Bazila Veľkého

Dňa 15.04.2017, na Veľkú a Svätú sobotu, sa v našom farskom chráme v Staškovciach slávila veľká večiereň s liturgiou svätého Bazila Veľkého.

Čítajte viac

Veľká večiereň s uložením plaščenice do hrobu a krížova cesta Hospodárskej rady farnosti Staškovce

Dňa 14.04.2017 sa v našom farskom chráme slúžila veľká večeireň s uložením plaščenice do hrobu, po ktorej nasledovala krížova cesta Hospodárskej rady farnosti Staškovce, ktorou sme si hlbšie sprítomnili udalosť, ktorá je typická pre Veľký...

Čítajte viac

Úvodník

    O. Peter s rodinou a bohoslovci Pavol a Štefan prajú všetkým veriacim farnosti Staškovce na sviatky Kristovho slávneho vzkriesenia veľa Božích milostí, sily a vytrvalosti k prežitiu...

Čítajte viac

Nedeľa Paschy (10.04.2017 – 16.04.2017)

Liturgický program na stiahnutie: Nedeľa PASCHY Liturgický program – Staškovce   Pondelok 10.04.   SVÄTÝ A VEĽKÝ PONDELOK 17:30 18:00 Sv. ruženec Sv. liturgia– VDP + Peter, Helena, Ľuba, Jozef (Gojdičová) Utorok 11.04.   SVÄTÝ A VEĽKÝ...

Čítajte viac

Kvetná nedeľa (03.04. 2017 – 09.04. 2017)

Liturgický program na stiahnutie: Kvetná nedeľa Liturgický program – Staškovce   Pondelok 03.04.     Naša prepodobný otec Nikita 17:30 18:00 Sv. ruženec Sv. liturgia + Vasiľ (Hupcejová) /panychída/ Utorok 04.04. Naši prepodobní otcovia Jozef Hymnograf a Juraj z...

Čítajte viac

Piata pôstna nedeľa (27.03.2017 – 02.04.2017)

Liturgický program na stiahnutie: Piata pôstna nedeľa Liturgický program – Staškovce   Pondelok 27.03.     Naša prepodobná matka Matróna zo Solúna 17:30 18:00 Sv. ruženec Sv. liturgia * Mária 70 r. (Tupyová) + Veľkopôstný moleben Utorok 28.03. Naši prepodobní otcovia Hilarión...

Čítajte viac

Krížova cesta seniorov

Dňa 26.03. 2017 sa v našom farskom chráme v Staškovciach konala krížova cesta, ktorú sa spoločne modlili seniori.

Čítajte viac

Štvrtá pôstna nedeľa (20.03.2017 – 26.03.2017)

Liturgický program na stiahnutie: Štvrtá pôstna nedeľa Liturgický program – Staškovce   Pondelok 20.03.     Naši prepodobní otcovia, ktorých Saracéni pozabíjali v kláštore svätého Sávu 16:30 17:00 Sv. ruženec Sv. liturgia * Helena, Jarda s rod. (Gojdičová) + Veľkopôstný...

Čítajte viac

Krížova cesta mladých

Dňa 19.03. 2017 sa po našej dedine konala krížova cestá mladých.

Čítajte viac

Príprava na Paschu

Pripravujeme sa na najväčšie a najkrajšie sviatky v roku. Možno si hovoríme, že ešte len nedávno sme ukončili slávenia vianočných sviatkov plné príprav darčekov, sviatočného stola, plné stresu a obáv či všetko stihneme. A opäť sú tu tieto obavy a starosti. Hovorím si načo slávime Vianoce a Veľkú...

Čítajte viac

Príprava na Paschu

Pripravujeme sa na najväčšie a najkrajšie sviatky v roku. Možno si hovoríme, že ešte len nedávno sme ukončili slávenia vianočných sviatkov plné príprav darčekov, sviatočného stola, plné stresu a obáv či všetko stihneme. A opäť sú tu tieto obavy a starosti. Hovorím si načo...

Čítajte viac

Príprava na Paschu

Pripravujeme sa na najväčšie a najkrajšie sviatky v roku. Možno si hovoríme, že ešte len nedávno sme ukončili slávenia vianočných sviatkov plné príprav darčekov, sviatočného stola, plné stresu a obáv či všetko stihneme. A opäť sú tu tieto obavy a starosti. Hovorím si načo...

Čítajte viac

Tretia pôstna nedeľa – Krížupoklonná (13.03. 2017 – 19.03. 2017)

Liturgický program na stiahnutie: Tretia postna nedela – Krížupoklonná Liturgický program – Staškovce   Pondelok 13.03.     Prenesenie pozostatkov nášho otca svätého Nikefora, konštantínopolského patriarchu 16:30 17:00 Sv. ruženec Sv. liturgia + Peter, Helena, Ján, Helena, Ján...

Čítajte viac

Krížova cesta otcov

Dňa 12.03. 2017 sa vo farskom chráme v Staškovciach konala krížova cesta otcov.

Čítajte viac

Druhá pôstna nedeľa – Nedeľa otcov (06.03 – 12.03. 2017)

Liturgický program na stiahnutie: Druhá pôstna nedeľa Liturgický program – Staškovce   Pondelok 06.03.     Štyridsiati dvaja svätí mučeníci z Amoria 16:30 17:00 Sv. ruženec Sv. liturgia + Helena, Peter, Helena, Vasiľ, Mária (Slivková) + Korunka k Božiemu milosrdenstvu za...

Čítajte viac

Krížova cesta matiek

Dňa 05.03. 2017 sa vo farskom chráme v Staškovciach konala krížova cesta matiek.

Čítajte viac

Prvý farský karneval

Dňa 26.02. 2017 sa v našej farnosti konal historicky prvý farský karneval, ktorý bol pod záštitou, správcu farnosti Staškovce, o. PaedDr. Petra Hriba. Karnevalu sa zúčastnili deti a mládež našej farnosti. Odmenené boli všetky masky rôznymi vecnými cenami. Prvé tri miesta boli odmenené sladkou pochúťkou...

Čítajte viac

Prvá pôstna nedeľa – Ortodoxie (27.02 – 05.03.2017)

Liturgický program na stiahnutie: Prvá pôstna nedeľa – Ortodoxie Liturgický program – Staškovce   Pondelok 27.02.     Začiatok Veľkého pôstu, konkrétne Štyridsiatnice.   Náš prepodobný otec a vyznávač Prokop Dekapolita   PRÍSNY PÔST !!! 16:30 17:00 Sv. ruženec +...

Čítajte viac

Syropôstna nedeľa (20.02.2017 – 26.02.2017)

Syropôstna nedeľa Liturgický program – Staškovce   Pondelok 20.02.     Náš prepodobný otec Lev, katánijský biskup 7:30 8:00   Sv. ruženec Sv. liturgia * Pavol, Peter (Fečkaninová) Utorok 21.02. Náš prepodobný otec Timotej zo Symbolov. Náš otec svätý Eustatios, arcibiskup veľkej...

Čítajte viac

Mäsopôstna nedeľa (13.02.2017 – 19.02.2017)

Mäsopôstna nedeľa Liturgický program – STAŠKOVCE   Pondelok 13.02.     Pondelok mäsopôstneho týždňa – predpôstne obdobie. Náš prepodobný otec Martinián 16:30 17:00 Sv. ruženec Sv. liturgia * Mária 69r. (Homzová) Utorok 14.02. Utorok mäsopôstneho týždňa – predpôstne obdobie....

Čítajte viac

Nedeľa o Márnotratnom synovi (06.02.2017 – 12.02.2017)

Nedeľa o Márnotratnom synovi Liturgický program – STAŠKOVCE     Pondelok 06.02.     Posviatok Stretnutia nášho Pána Ježiša Krista. Náš prepodobný otec Bukol, smyrniansky biskup   – – – – Utorok 07.02. Posviatok Stretnutia nášho Pána Ježiša...

Čítajte viac

Nedeľa o mýtnikovi a farizejovi (30.01.2017 – 05.05.2017)

Nedeľa o Mýtnikovi a farizejovi Liturgický program – STAŠKOVCE   Pondelok 30.01   Traja svätí svätitelia, veľkí veľkňazi Bazil Veľký, Gregor Teológ a Ján Zlatoústy    Odporúčaný sviatok 17:00 17:30 Sv. ruženec + spoveď Sv. liturgia * Marcela, Kamil ...

Čítajte viac

Božie slovo

„Božie slovo je lampa, ktorá nám pomáha hľadieť do budúcnosti. V jeho svetle môžeme čítať znamenia čias.“ pápež František

Čítajte viac

Naše srdce

„Ak je človek plný seba, nie je miesto pre Boha. Prosme Pána, aby premenil naše srdce.“ pápež František    

Čítajte viac

Zmysel života

„Život má plný zmysel len vtedy, keď ho ponúkneme ako dar. Stráca chuť, ak si ho držíme iba pre seba.“  pápež František  

Čítajte viac

Modlitba

„Modlitba znamená zotrvávať s Bohom, žiť s Bohom, milovať Boha.“  pápež František  

Čítajte viac

Pravé šťastie

„Len Boh nám môže darovať pravé šťastie. Je zbytočné, aby sme strácali čas a hľadali ho inde, v bohatstve, v potešení a v moci.“  pápež...

Čítajte viac

Výsledok milosti

„Ak sa otvoríme Božej milosti, nemožné sa stane skutočnosťou.“ pápež František  

Čítajte viac

Prejav lásky

Pán Ježiš nám prejavuje svoju lásku, aby sme mohli milovať Boha a blížneho tak ako On nás miloval, obetujúc svoj život za nás. pápež František

Čítajte viac

Chrám

Východná cirkev je predovšetkým cirkvou bdejúcou, neustále stojacou v chvále pred Bohom, cirkev sláviaca tajomstvo jeho Syna v starobylých obradoch, ktoré boli predané otcami vo viere. Sú to tie tradície, ktoré sa dedia z generácie na generáciu. Náš chrám je zasvätený sv. Demeterovi. Sv. Demeter sa teší...

Čítajte viac

Stavanie snehuliaka na fare

Dňa 17.12.2016 deti a mládež spolu s o. Petrom trávili sobotňajšie popoludnie stavaním snehuliaka pri fare. Takým spôsobom si medzi sebou upevnili vzťahy.

Čítajte viac

Panychída pri pamätníku padlých vojakov

Dňa 6.11.2016 veriaci spolu s o. Petrom zhromaždili pri pamätníku padlých vojakov z našej obce v 2.sv.vojne a pomodlili sa panychídu.

Čítajte viac

Odpustová slávnosť

Dňa 20.10.2016 pred odpustovou slávnosťou sa v našej farnosti konalo modlitbové stretnutie kňazov stropkovského protopresbyterátu s udeľovaním požehnania veriacim našej farnosti. Katechézu predniesol rodák z našej farnosti o. Mgr. Vasiľ Feckanič, protojerej. V dňoch od 20-23.10.2016 sa...

Čítajte viac

Tábor „Premenení“

V dňoch 8-9.augusta 2016 sa Bukovej Hôrke konal druhý ročník tábora Premenení pre deti a mládež, na ktorom sa zúčastnili farnosti Stropkov, Staškovce, Bukovce a Chotča. Hlavnou témou tábora  bolo,, Milosrdenstvo“. Pre deti a mládež boli pripravené rôzne spoločenské hry, súťaže,...

Čítajte viac

Opekačka na ihrisku

Dňa 10.júla 2016 sa na ihrisku pri Obecnom úrade v Staškovciach konala farská opekačka, na ktorú boli pozvané všetky deti a mládež našej farnosti. Boli pre nich pripravené rôzne súťaže, po ktorých  nasledovala opekačka a celý program nám spríjemňovala gospelová hudba. Na záver boli...

Čítajte viac

Modlitby za uzdravenie manželstiev

V piatok 10.6.2016 sa o farnosti konali modlitby za uzdravenie manželstiev. Tieto modlitby viedlo spoločenstvo Koinonia Jana Krstiteľa. Hlavným kazateľom  slúžiteľom bol o....

Čítajte viac

Kráčame v sprievode s Kristom

Dňa 26.mája 2016 sa v našej farnosti konal eucharistický  sprievod. Tejto slávnosti sa zúčastnilo veľa veriacich našej farnosti. Sprievod prechádzal po celej obci s jednotlivými zastaveniami, pri ktorých o. Peter žehnal veriaci ľud. Táto udalosť sa nám veľmi páčila a dúfame, že...

Čítajte viac

Biblická škola v našej farnosti

Čítajte viac

Krížove cesty počas Veľkého pôstu

Počas Veľkého pôstu každú nedeľu sa v našom chráme konali krížové cesty, ktoré viedli matky, otcovia, deti a mládež a seniori a nakoniec o....

Čítajte viac

Prísaha kurátorov

 Dňa 6.1.2016 sa v našej farnosti konali voľby do HRF. Prísaha nových členov sa konala 24.1.2016 vo farskom chrame.

Čítajte viac

Mikuláš

6.12.2016 po sv. liturgií zavítal do nášho chrámu sv. Mikuláš, ktorý  bol biskupom v Myre, tak navštívil aj Staškovce. Patrí k svätým, ktorí požívajú úctu po celom svete. Svedčia o tom mnohé kostoly a oltáre, postavené na jeho česť. Narodil sa pravdepodobne v Patare v Lýcii (Malá Ázia). V meste...

Čítajte viac

Odpustová slávnosť svätého Demetera

V dňoch od 23.10 do 26.10.2015 sa v našej farnosti konala odpustová slávnosť z príležitosti sviatku sv. veľkomučenika Demetera. Slávnosť sa začala v piatok slávením svätej božskej liturgie a potom nasledovala krížová cesta po obci. Ďalej sa konalo posvätenie kríža...

Čítajte viac

Chrám svätého Demetera v noci

Východná cirkev je predovšetkým cirkvou bdejúcou, neustále stojacou v chvále pred Bohom, cirkev sláviaca tajomstvo jeho Syna v starobylých obradoch, ktoré boli predané otcami vo viere. Sú to tie tradície, ktoré sa dedia z generácie na generáciu. Náš chrám je zasvätený sv. Demeterovi. Sv. Demeter sa teší...

Čítajte viac

Posviacka nového bohostánku v Nižnej Vladiči

V nedeľu 6.9.2015 sa vo filiálnej obci Nižná Vladyča konala posviacka nového Bohostánku, na ktorý prispeli veriaci tejto...

Čítajte viac

O hneve za napomenutie

Aký je ten, čo sa hnevá za napomenutie? Ten nepozná nebezpečenstvo hriechu zo strany urazeného Boha, nepozná osoh z pokánia a neverí tomu, čo povedal: že kto miluje, trestá včas. Pozbavuje sa osohu, ktorý dosiahol ten, čo povedal: „Nech ma spravodlivý tresce milosrdne, nech má karhá, no olej hriešnika nech...

Čítajte viac

O zrieknutí sa záľuby v sláve

Ako sa môže duša presvedčiť, že sa odvrátila od záľuby v sláve? Ak sa podrobí slovám Pána: „Nech tak svieti vaše svetlo pred ľuďmi, aby videli vaše dobré skutky a oslavovali vášho Otca, ktorý je na nebesiach“ (Mt 5, 16) a príkazu Apoštola: „Či teda jete, či pijete, či čokoľvek robíte, všetko...

Čítajte viac

O zodpovednosti tých, ktorí povoľujú hrešiť iným

Ten, kto povoľuje inému hrešiť, bude zodpovedať za jeho hriech? Vyplýva to zo slov, ktoré povedal Kristus Pilátovi: „Preto má väčší hriech ten, kto ma vydal tebe“ (Jn 19, 11). Z toho vyplýva, že aj Pilát, ktorý podľahol židom, dopustil sa hriechu, ale menšieho. To isté vyplýva aj z Adamovho prípadu,...

Čítajte viac

O zachovávaní príkazov Pána

Ako môžeme horlivo a starostlivo zachovávať príkazy Pána? Je prirodzené, že spomienka na príjemnú a užitočnú vec a samé očakávanie vzbudzuje v duši túžbu po nej a lásku k nej. Preto ak niekto znenávidí a zhnusí si hriech (Ž 118, 163) a očistí si dušu od každého hriechu, zrodí sa v duši túžba po...

Čítajte viac

O vzájomnej láske II.

Ako nadobudnúť lásku k blížnemu? Predovšetkým tak, že sa budeme báť prestúpiť príkaz Pána, ktorý povedal: „…kto Synovi neverí, neuzrie život a spočinie na ňom Boží hnev“ (Jn 3, 36); keď sa budeme snažiť dosiahnuť život večný, „jeho príkaz je večný život“ (Jn 12, 50). Prvé a...

Čítajte viac

O vzájomnej láske I.

Aká má byť vzájomná láska? Taká, akú ukázal a naučil Pán slovom: „Toto je moje prikázanie: Aby ste sa milovali navzájom, ako som ja miloval vás. Nik nemá väčšiu lásku ako ten, kto položí svoj život za svojich nepriateľov“ (Jn 15, 12-13), a keď treba dušu odovzdať, potom o koľko nutnejšie je...

Čítajte viac

O vyhľadávaní cti

Či sa sluší starať sa o to, aby ma ľudia uctievali? Apoštol nás naučil dávať každému to, čo mu patrí: „Komu česť, tomu česť“ (Rim 13, 7), ale je zakázané starať sa o to, aby nás ľudia uctievali, lebo Pán povedal: „Ako môžete veriť vy, ktorí sa navzájom oslavujete, a nehľadáte slávu, ktorú...

Čítajte viac

O výchove silnej vôle

Ako si môže (človek) vypestovať silnú vôľu? Predovšetkým treba pamätať, že sám Pán bol pre nás poslušný Otcovi až do smrti (Flp 2, 8). Potom, keď bude presvedčený o sile prikázania, že je ono večným životom, ako je napísané (Jn 12, 50). Naposledy treba veriť v toto slovo Pána: „Lebo kto by si...

Čítajte viac

O urazených, ktorí nechcú odpustiť

Čo máme robiť, ak ten, čo urazil, prosí o odpustenie, ale urazený mu nechce odpustiť? Na neho sa vzťahuje výrok Pána z podobenstva o sluhovi, ktorý nechcel čakať, hoci ho priateľ úpenlivo prosil: „Keď jeho spolusluhovia videli, čo sa stalo, veľmi sa zarmútili. Išli a rozpovedali svojmu pánovi všetko, čo...

Čítajte viac

O tých, ktorí sú nespokojní a reptajú

Kto a kedy si zasluhuje odsúdenie tých, ktorí reptali proti posledným? (Mt 20, 1-16) Každý za svoj hriech bude odsúdený. Preto aj tí, ktorí reptajú, budú odsúdení za reptanie. Sú však rôzne dôvody reptania. Niektorí reptajú pre nedostatok pokrmov, lebo sú takí nemierni v jedení, že žalúdok je ich...

Čítajte viac

O tých, čo znova upadajú do tých istých hriechov

Čo má robiť ten, čo činil pokánie za hriechy, a znova upadne do tých istých hriechov? Že sa niekto po pokání dopustil toho istého hriechu, je znakom, že na samom začiatku sa nie celkom očistil od pravej príčiny toho hriechu, z ktorej akoby z koreňa znova rastie to isté. Lebo je to podobné, ako keď niekto...

Čítajte viac

O tých, čo sa chcú páčiť ľuďom

Podľa čoho poznať človeka, ktorý sa chce páčiť ľuďom? Podľa toho, že je horlivý pred tými, ktorí ho chvália, a pred tými, čo ho hania, je lenivý. Lebo keď sa chce páčiť Pánovi, bude všade stály v uskutočňovaní slova: „… v čistote, v poznaní, v zhovievavosti, v dobrote, v Duchu Svätom, v...

Čítajte viac

O tých, čo nechcú odpustiť

Čo treba robiť, keď ten, čo urazil, nechce prosiť o odpustenie? Máme s ním urobiť to, čo hovorí Pán o hriešnikovi, ktorý sa nechce polepšiť: „A keby ani cirkev nechcel poslúchnuť, nech ti je ako pohan a mýtnik“ (Mt 18, 17).

Čítajte viac

O treste za ohováranie

Aký trest si zaslúži ten, čo ohovára bratov, počúva ohovárania, alebo dovoľuje ohovárať? I jeden i druhý si zasluhuje odlúčenie od spoločnosti bratov: „Kto tajnostkársky ohovára blížneho, toho umlčím“ (Ž 101, 5).

Čítajte viac

O tom, v akom duchu máme slúžiť Bohu

V akom duchu treba slúžiť Bohu a v čom pozostáva ten duch? Podľa mojej mienky ten dobrý duch je vrúcne, hlboké, silné a stále želanie ľúbiť sa Bohu. Toho ducha nadobudneme usilovným a dlhým rozjímaním o veľkoleposti slávy Božej, šľachetnými myšlienkami a stálou pamäťou na Božie dobrodenia. Týmto...

Čítajte viac

O tom, prečo sa máme stať podobnými deťom

V čom sa máme obrátiť a stať sa podobnými deťom? Táto časť evanjelia (Mt 18, 3) nás poučuje o tom a vysvetľuje príčinu, prečo to bolo povedané, že netreba sa povyšovať, že je potrebné uznávať prirodzenosť, ochotne prejavovať rovnosť s tými, ktorí v niečom sa zdajú byť menšími.

Čítajte viac

O tom, podľa čoho poznáme, či niekto so súcitom karhá bratov?

Podľa akých znakov poznáme, že niekto so súcitom karhá bratov? Predovšetkým podľa znakov súcitu, ako o tom hovorí Apoštol: „Ak teda trpí jeden úd, trpia s ním všetky údy…“ (1 Kor 12, 26) a „kto je vystavený pohoršeniu, aby to aj mňa nepálilo?“ (2 Kor 11, 29) a potom, keď rovnako prežíva...

Čítajte viac

O tom, ktorý plní niečiu vôľu

Koho spoločníkom je ten, kto plní niečiu vôľu? Keď veríme slovám Pána: „Každý, kto pácha hriech, je otrok“ (Jn 8, 34) a ďalším: „Vaším otcom je diabol a vy chcete plniť túžby svojho otca“ (Jn 8, 44), keď to veríme, že nielen za spoločníka, ale aj za pána a za otca prijíma toho, čie skutky...

Čítajte viac

O tom, kto kedy bude odsúdený pre ukrytie talentu

Kto a kedy zasluhuje odsúdenie pre skrytie talentu? Ten, kto Boží dar vyhradzuje pre vlastný osoh a neužíva ho v prospech iných, zasluhuje odsúdenie pre ukrytie talentu.

Čítajte viac

O tom, kto je vynálezcom špatnosti

Kto je vynálezcom špatnosti? Ten, kto mimo obyčajného, všetkým známeho zla, vyhľadáva a vymýšľa ešte nejaké nové.

Čítajte viac

O tom, čo znamená slovo úklady a čo podlosť

Čo znamená slovo úklady a čo slovo podlosť? Podľa mojej mienky podlosť je prvá a najskrytejšia špatnosť mravov. Úklad je snaha priviesť niekoho na zlú cestu, keď niekto niečo dobré predstiera druhému, aby ho tým ako lákadlom zatiahol do siete.

Čítajte viac

O tom, čo prekáža pravde

Čo znamená „neprávosťou prekážajú pravde?“ (Rim 1, 18) To znamená, že niekto Božie dary zneužíva pre vlastný zisk. Apoštol to odsudzuje slovami: „Nie sme ako mnohí, čo falšujú Božie Slovo“ (2 Kor 17) a na inom mieste: „Nikdy sme sa, ako viete, nezaliečali rečami, ani nás nehnalo lakomstvo, Boh...

Čítajte viac

O tom, čo nám pomôže zdržať sa od hnevu

Ako sa možno zdržať od hnevu? Keď vždy budeme pamätať na to, že na nás pozerá vševedúci a všadeprítomný Pán, ktorý podriadený by sa opovážil v prítomnosti kráľa robiť niečo také, čo mu je nemilé? Ani ten sa tiež nehnevá, kto nechce, aby ho iní poslúchali a sám sa podrobuje vôli iných a...

Čítajte viac

O tom, čo je škvrna na duchu a na tele

Čo je škvrna na duchu a na tele a ako sa môžeme od nich očistiť a čo je svätosť a ako ju nadobudnúť? Poškvrnenie tela znamená stýkať sa s tými, ktorí sa dopúšťajú hriechov, poškvrnenie ducha je ľahostajnosť voči hriechom slovami alebo skutkami. A od poškvrnenia očisťuje sa ten, kto sa podrobuje...

Čítajte viac

O tom, či slobodno luhať pre osoh

Možno povedať lož pre veľký osoh? Zakazuje to Kristovo slovo. Priamo hovorí, že lož je od diabla (Jn 8, 44). Nepripúšťa nijakú výnimku. To isté učí Apoštol: „Kto závodí, nedostane veniec, ak nezápasil podľa pravidiel“ (2 Tim 2, 5).

Čítajte viac

O tom, či sa máme starať o zajtrajšok

Pán prikázal, aby sme neboli ustaraní o zajtrajšok (Mt 6, 34). Aký je správny význam tohto príkazu, lebo vidíme, že často sa staráme horlivo o veci potrebné pre úžitok a tak ich zhromažďujeme na dosť dlhý čas? Kto prijal učenie Pána: „Hľadajte teda najprv Božie kráľovstvo a jeho...

Čítajte viac

O tom, či je treba vyhýbať sa spoločnosti inovercov a tých, ktorí hriešne žijú

Či je potrebné vyhýbať sa spoločnosti inovercov a tých, ktorí hriešne žijú, tých, ktorí sa dopúšťajú hriechov? Apoštol hovoril: „Bratia, prikazujem vám v mene nášho Pána Ježiša Krista, aby ste sa stránili každého brata, ktorý žije neporiadne, nie podľa učenia, ktoré prijal od nás“ (2 Sol 3,...

Čítajte viac

O tom, aký je rozdiel medzi nečistotou a nehanebnosťou

Čo je nečistota a čo je nehanebnosť? Zákon (Lv 15, 3) vysvetľuje, čo je nečistota, a keď tým slovom označuje to, čo sa stáva bez súhlasu vôle ako nutnosť prirodzenosti. Na nehanebnosť myslí múdry Šalamún, keď hovorí, že „zmyselný a bezstarostný človek bude trpieť biedu“. Nehanebnosťou teda bolo...

Čítajte viac

O tom, ako sa zdržať hnevu

Ako sa možno zdržať hnevu? Keď budeme vždy pamätať na to, že na nás pozerá všemohúci Boh a všadeprítomný Pán. Ktorý podriadený by sa opovážil v prítomnosti kráľa robiť niečo také, čo je nemilé? Keď niekto pre vlastný osoh chce, aby ho iní poslúchali, ten nech si uvedomí, že slovo Božie učí...

Čítajte viac

O tom, ako sa stať hodným účastníkom Svätého Ducha

Ako sa môže niekto stať hodným účastníkom Svätého Ducha? Spasiteľ nás učil: „Ak ma milujete, budete zachovávať moje prikázania. A ja poprosím Otca a on vám dá iného Tešiteľa, aby zostal s vami naveky“ (Jn 14, 15-16). Preto až do toho času, kým nebudeme zachovávať všetky prikázania, nebudeme...

Čítajte viac

O tom, ako sa môžeme báť Božích hrozieb

Ako sa môžeme báť Božích hrozieb? Prirodzene, že očakávanie akéhokoľvek zla zapríčiňuje strach. Takto sa obávame od zvierat i od predstavených, očakávajúc od nich niečo zlé. Preto, keď niekto uveril, že hrozby Božie sú pravdivé a očakáva ich strašné a úžasné splnenie, ten sa bojí Božích...

Čítajte viac

O tom, ako premôcť zlé žiadosti

Ako možno premôcť zlé žiadosti? S vrúcnou túžbou splniť vôľu Božiu a s takým duševným rozpoložením, aký mal ten, ktorý hovoril: „Súdy Pánove pravdivé sú všetky spravodlivé napospol; žiadanejšie nad zlato, ako hojnosť zlata rýdzeho a sladšie ako med a ako medového plásta mok“ (Ž 18, 10-11)....

Čítajte viac