5. pôstna nedeľa (23.03. – 29.03.2020)

Liturgický program na stiahnutie: Piata pôstna nedeľa

Liturgický program- farnosť Staškovce

 

Pondelok

23.3.

 

Predsviatok Zvestovania presvätej Bohorodičke 12:00 Sv. liturgia

*  za uzdravenie bohuznáma

Utorok

24.3.

Deň Veľkého kajúceho kánona svätého Andreja Krétskeho 12:00 Sv. liturgia

+ Zdeno /ročná – panychída)

(Vageľová)

Streda

25.3.

 

VOĽNICA

 

ZVESTOVANIE NAŠEJ PRESVÄTEJ VLÁDKYNI, BOHORODIČKE MÁRII, VŽDY PANNE.

 

Prikázaný sviatok

12:00 Sv. liturgia

* veriacich farnosti a za odvrátenie pandémie koronavírusu

Štvrtok

26.3.

Odovzdanie sviatku Zvestovania presvätej Bohorodičke. Zhromaždenie k archanjelovi Gabrielovi 12:00 Sv. liturgia

+ za duše v očistci

Piatok

27.3.

Naša prepodobná matka Matróna zo Solúna.

 

Zdržanlivosť od mäsa

12:00 Sv. liturgia

* Mária, Mirka (Jurčišinová)

Sobota

28.3.

Akatistová sobota 12:00 Sv. liturgia

+ za zosnulých na ktorých si nikto nespomína (Gojdičová)

 

Nedeľa

29.3.

 

 

 PIATA PÔSTNÁ NEDEĽA

 

Pamiatka našej prepodobnej matky Márie Egyptskej

 

12:00

 

 

 

Sv. liturgia Bazila Veľkého 

* za veriacich farnosti

 

Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedInEmail this to someone