Nedeľa o Zachejovi (20.02. – 26.02.2020)

Liturgický program na stiahnutie: Nedeľa o Zachejovi

Liturgický program – farnosť Staškovce

 

Pondelok

20.1.

 

Náš prepodobný a bohonositeľský otec Eutymios Veľký 17:00 Sv. ruženec

Sv. liturgia

* Zuzana s rod. (Vageľová)

Utorok

21.1.

Náš prepodobný otec Maxim Vyznávač. 7:30 Sv. ruženec

Sv. liturgia

* Martin a Marta s rodinami (Homzová)

Streda

22.1.

 

Svätý apoštol Timotej

 

16:00

 

17:00

 

 

EUCHARISTICKÁ ADORÁCIA

 

Sv. ruženec

Sv. liturgia

* Ján (Olearniková)

Štvrtok

23.1.

Svätý hieromučeník Klement, ankyrský biskup  

 

 

—-
Piatok

24.1.

Naša prepodobná matka Xénia Rímska

 

Zdržanlivosť od mäsa

16:00

 

17:00

 

 

EUCHARISTICKÁ ADORÁCIA

 

Sv. ruženec

Sv. liturgia – slovenská

* za požehnaný rok 2020 (Gojdičová)

Sobota

25.1.

Náš otec svätý Gregor Teológ, konštantínopolský arcibiskup 7:30 Sv. ruženec

Sv. liturgia

+ z rod. Vageľovej, Hupcejovej

/panychída/ (Vageľová)

Nedeľa

26.1.

 NEDEĽA

O  ZACHEJOVI

 

 

Náš prepodobný otec Xenofont, jeho manželka Mária a synovia

 

9:00

 

 

10:30

 

 

 

Sv. ruženec

Sv. liturgia Staškovce

* za veriacich farnosti

 

 

Sv. liturgia – Vyšná Vladiča

* Samuel, Ema, Kristína

 

 

 

Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedInEmail this to someone