Návšteva otca arcibiskupa a metroplitu Jána Babjaka SJ

Dňa 22.12.2019 našu farnosť navštívil náš prešovský arcibiskup a metropolita Ján Babjak SJ, aby udelil poddiakonskú vysviacku nášmu bohoslovcovi Štefanovi Varcholíkovi. Práve pred sviatkami Kristovho narodenia sme veľmi vďační Bohu, že otec arcibiskup svojou prítomnosťou i Božím slovom zapálil plameň v našich srdciach, aby sme mohli nanovo začať život s novonarodeným Kristom.

Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedInEmail this to someone