Nedeľa po Osvietení (06.01. – 12.01.2020)

Liturgický program na stiahnutie: Nedeľa po Osvietení

Liturgický program – farnosť Staškovce

 

Pondelok

6.1.

 

SVÄTÉ BOHOZJAVENIE NÁŠHO PÁNA, BOHA A SPASITEĽA JEŽIŠA KRISTA

 

PRIKAZANÝ SVIATOK

9:00  Sv. ruženec

Sv. liturgia

* veriacich farnosti

M Y R O V A N I E

 

12:30 Posväcovanie príbytkov

Utorok

7.1.

Zhromaždenie k svätému a slávnemu Pánovmu prorokovi, predchodcovi a krstiteľovi Jánovi 17:00  Sv. ruženec

Sv. liturgia

 * Pavol, Zuzana, Monika (Jurčišinová)

Streda

8.1.

 

Posviatok Osvietenia

 

Náš prepodobný otec Juraj Chozebita a prepodobný Emilián Vyznávač. Naša prepodobná matka Dominika

 

 

Štvrtok

9.1.

 Posviatok Osvietenia

 

Svätý mučeník Polyeukt.

 

7:30

 

Sv. ruženec

Sv. liturgia

 * Jaroslav s rod. (Homzová)

Piatok

10.1.

Posviatok Osvietenia

 

Náš otec svätý Gregor, nysský biskup. Prepodobný Domicián, meliténsky biskup

Zdržanlivosť od mäsa

16:00

 

17:00

 

 

EUCHARISTICKÁ ADORÁCIA  

 

Sv. ruženec

Sv. liturgia – slovenská

* Marián (bohuznáma)

Sobota

11.1.

Posviatok Osvietenia

 

Prepodobný otec Teodóz

 

7:30  Sv. ruženec

Sv. liturgia

* Anna /80 r./s rod. (Hupcejová)

Nedeľa

12.1.

 

Zbierka na GTF a Cirkevné školy

 NEDEĽA

PO OSVIETENÍ

 

Svätá mučenica Tatiana

 

09:00

 

 

10:30

 

 

 

Sv. ruženec

Sv. liturgia Staškovce

* za veriacich farnosti

 

Sv. liturgia – Nižná Vladiča

* Mária s rod.

 

Posväcovanie príbytkov /filiálne obce/

 

Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedInEmail this to someone