Nedeľa pred Bohozjavením Pána (30.12. – 05.01.2020)

Liturgický program na stiahnutie: Nedeľa pred Bohojavlenijem Hospoda ICXC

Liturgický program – farnosť Staškovce

 

Pondelok

30.12.

 

 

Posviatok Narodenia Ježiša Krista. Svätá mučenica Anýzia.

7:30  Sv. ruženec

Sv. liturgia

+ Anna /panychída/ týždňová (Michlovičová)

 

Porada HRF na FARE 17:30 hod.

Utorok

31.12.

Odovzdanie sviatku Narodenia Ježiša Krista. 17:00  Sv. ruženec

Sv. liturgia

 * Ďakovná z rod. Gojdičovej

 

POŽEHNANIE S EUCHARISTIOU

Streda

01.01.

 

Deň vzniku SR

Obrezanie nášho Pána, Boha a Spasiteľa Ježiša Krista

Sv. Bazil Veľký

 

PRIKAZANÝ SVIATOK

 

10:00

 

 

Sv. ruženec

Sv. liturgia Bazila Veľkého

 * za veriacich farnosti

 

M Y R O V A N I E

Štvrtok

02.01.

Predprazdenstvo Osvietenia

 

Svätý otec Silvester, rímsky pápež

 

7:30

 

Sv. ruženec

Sv. liturgia

 + Michal, Mária, Michal, Jozef, Júlia (Račková)

Piatok

03.01.

Predprazdenstvo Osvietenia

 

Svätý prorok Malachiáš

 

VOĽNICA

8:00

16:00

17:00

 

 

SPOVEĎ CHORÝCH

SPOVEĎ V CHRÁME

Sv. ruženec

Sv. liturgia – slovenská

* Štefan (Varcholiková)

Sobota

04.01.

Predprazdenstvo Osvietenia

 

Zbor sv. sedemdesiatich apoštolov.

7:30  Sv. ruženec

Sv. liturgia

+ za zomrelú bohuznámu (Suvaková)

Nedeľa

05.01.

NEDEĽA PRED BOHOZJAVENÍM PÁNA

 

Predvečer Osvietenia

 

09:00

 

 

14:00

 

 

17:00

 

 

Sv. ruženec

Sv. liturgia

* za veriacich farnosti

 

Veľká večiereň s svätením Jordánskej vody

 

 

Posväcovanie príbytkov veriacich

Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedInEmail this to someone