Sviatky KRISTOVHO NARODENIA (23.12. – 29.12.2019)

Liturgický program na stiahnutie: Sviatky Kristovho narodenia

Liturgický program – farnosť Staškovce

 

Pondelok

23.12.

 

 

Predsviatok Narodenia Ježiša Krista.

Desiati svätí mučeníci z Kréty

(39. deň filipovky)

7:30  Sv. ruženec

Sv. liturgia

+ Anna /panychída/ (Hupcejová)

Utorok

24.12.

Predsviatok Narodenia Ježiša Krista.

Svätá prepodobná mučenica Eugénia.

(Posledný deň filipovky)

 (40. deň filipovky)

14:00

 

 

 

20:30

Veľká večiereň s liturgiou Bazila Veľkého

* rod. Olearniková a Suvaková (Olearniková)

 

Veľké povečerie s litiou

Streda

25.12.

NARODENIE PODĽA TELA NÁŠHO PÁNA, BOHA A SPASITEĽA JEŽIŠA KRISTA

 

Prikázaný sviatok.

 

9:00

 

 

Sv. ruženec

Sv. liturgia

 * za veriacich farnosti

 

M Y R O V A N I E

Štvrtok

26.12.

Zhromaždenie k presvätej Bohorodičke

 

Prikázaný sviatok.

 

9:00

 

 

11:30

 

Sv. ruženec

Sv. liturgia

 * za veriacich farnosti

 

Sviatosť krstu a myropomazania

Viliam Melnik

Piatok

27.12.

Svätý apoštol, prvomučeník a archidiakon Štefan

 

 Odporúčaný sviatok.

 

V O Ľ N I C A

17:00  

Sv. ruženec

Sv. liturgia

* Štefan s rod. (Varcholiková)

 

Sobota

28.12.

Posviatok Narodenia Ježiša Krista.

 

Svätí 20 000 mučeníci upálení v Nikomédii.

7:30  Sv. ruženec

Sv. liturgia

+ z rod. Vageľovej a Hupcejovej /panychída/ (Vageľová)

 

Nedeľa

29.12.

NEDEĽA PO KRISTOVOM NARODENÍ

 

Pamiatka svätých a spravodlivých Jozefa Snúbenca, Dávida Kráľa a Jakuba, Božieho brata.

 

09:00

 

 

 

Sv. ruženec

Sv. liturgia

 

* za veriacich farnosti

 

 

 

Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedInEmail this to someone