Nedeľa sv. Otcov (16.12. – 22.12.2019)

Liturgický program na stiahnutie: Nedeľa sv. Otcov

Liturgický program – farnosť Staškovce

 

Pondelok

16.12.

 

Svätý prorok Aggeus

 

(32. deň filipovky)

17:00  Sv. ruženec

Sv. liturgia

+ za zomrelú bohuznámu (Suvaková)

Utorok

17.12.

Svätý prorok Daniel; traja svätí mládenci Ananiáš, Azariáš a Mízael

(33. deň filipovky)

9:00 Sv. ruženec

Zádušná sv. liturgia

+ Anna

POHREB

Streda

18.12.

Svätý mučeník Sebastián a jeho spoločníci

(34. deň filipovky)

16:00

 

 

17:00

 

 

Hodinová Eucharistická adorácia s požehnaním

 

Sv. ruženec

Sv. liturgia

 * Milena, Miro a Mirko (Melniková)

Štvrtok

19.12.

Svätý mučeník Bonifác

 

(35. deň filipovky)

 
Piatok

20.12.

Predsviatok Narodenia Ježiša Krista.

 (36. deň filipovky)

 

Zdržanlivosť od mäsa

7:30  

Sv. ruženec

Sv. liturgia

* Štefan s rod. (Varcholiková)

 

Sobota

21.12.

Predsviatok Narodenia Ježiša Krista.

 (37. deň filipovky)

8:15

 

 

 

 

11:30

Sv. ruženec

Sv. liturgia

 * Ďakovná z rod. Fečkaninovej (Fečkaninová)

 

PREDVIANOČNÁ SPOVEĎ

 

Sviatosť KRSTU a MYROPOMAZANIA

Miriam Čonková  

Nedeľa

22.12.

NEDEĽA SVÄTÝCH OTCOV

 

Predsviatok Narodenia Ježiša Krista

(38. deň filipovky)

 

10:30

 

 

 

Sv. ruženec

 

Archijerejská sv. liturgia

 

* za veriacich farnosti

 

 

 

Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedInEmail this to someone