26. nedeľa po ZSD (02.012. – 08.12.2019)

Liturgický program na stiahnutie: 26. nedeľa po ZSD

Liturgický program – farnosť Staškovce

 

Pondelok

02.12.

 

Svätý prorok Habakuk

 

(18. deň filipovky)

7:30 Sv. ruženec + spoveď

Sv. liturgia

* Mária, Tatiana, Veronika, Marián (Bohuznáma)

Utorok

03.12.

Svätý prorok Sofoniáš

 

(19. deň filipovky)

7:30 Sv. ruženec + spoveď

Sv. liturgia

* Michal s rod. (Hupcejová)

Streda

04.12.

 Svätá veľkomučenica Barbora. Náš prepodobný otec Ján Damaský

 

(20. deň filipovky)

16:00

 

 

 

17:00

 

 

Hodinová Eucharistická adorácia s požehnaním

 

Sv. ruženec + spoveď

Sv. liturgia

+ z rod. Hupcejovej a Vageľovej (Vageľová)

Štvrtok

05.12.

Náš prepodobný a bohonositeľský otec Sáva Posvätený

 

 (21. deň filipovky)

7:30 Sv. ruženec + spoveď

Sv. liturgia

* Mária, Janík, Aneta, Dominik (Homzová)

Piatok

06.12.

Náš otec svätý Mikuláš Divotvorca, arcibiskup

 

(22. deň filipovky)

 

Zdržanlivosť od mäsa

16:00

 

 

17:00

 

SPOVEĎ CHORÝCH 8:00 hod

SPOVEĎ V CHRÁME 16:00 hod

 

Hodinová Eucharistická adorácia s požehnaním

 

Sv. ruženec

Sv. liturgia

 * Štefan (Varcholiková)

 

M Y R O V A N I E

Sobota

07.12.

Náš otec svätý Ambróz, milánsky biskup

(23. deň filipovky)

7:30 Sv. ruženec

Sv. liturgia

 + Michal, Mária, Michal (Slivková)

Nedeľa

08.12.

 

NEDEĽA 25. TÝŽDŇA PO PÄŤDESIATNICI

 

Počatie presvätej Bohorodičky svätou Annou

 (24. deň filipovky)

 

9:00

 

 

 

Sv. ruženec

Sv. liturgia – Staškovce

* za veriacich farnosti

 

 

Príchod sv. Mikuláša do farnosti

 

M Y R O V A N I E

Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedInEmail this to someone