Viera v Boha

„Vieru v Boha, ktorý sa vtelením stal spoločníkom na našom putovaní, treba ohlasovať všade, zvlášť na našich cestách a medzi našimi domami, ako prejav našej vďačnej lásky a prameň nevyčerpateľného požehnania.“

Ján Pavol II.

Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedInEmail this to someone