Prejav lásky

Pán Ježiš nám prejavuje svoju lásku, aby sme mohli milovať Boha a blížneho tak ako On nás miloval, obetujúc svoj život za nás.

pápež František

Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedInEmail this to someone