Pamätaj na smrť

„Pamätaj si, že keď opustíš tento svet, nemôžeš si vziať so sebou nič, čo si získal, iba to, čo si dal: plné srdce obohatené úprimnou službou druhým, láskou, obetavosťou a odvahou.“
sv. František z Assisi

Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedInEmail this to someone