Úvodník

 
 • Tam, kde je Mária, tam diabol nevstupuje

  Tam, kde je Mária, tam diabol nevstupuje

  Počas svätej omše v bazilike St. Maria Maggiore povedal pápež František prítomným, že keď prechádzame ťažkými časmi alebo máme problémy či starosti, Mária je naším štítom. Je tou, ktorá drží stráž nad našou vierou a ochraňuje pred zlom.

  “Tam, kde má Mária svoj domov, tam diabol nevchádza. Tam, kde je Matka, nepokoj nikdy nezvíťazí a strach nikdy nevyhrá.”

  “Kto z nás takúto ochranu nepotrebuje? Kto z nás nie je z času na čas rozrušený alebo nepokojný? A ako často je naše srdce ako v rozbúrenom mori, kde sa na nás valí vlna za vlnou a vetry starostí neprestávajú fúkať! Mária je istý koráb uprostred potopy.”

  Pápež vyzýva, že je “veľkým nebezpečenstvom veriť alebo žiť bez matky, bez ochrany a nechať sa unášať životom ako list vo vetre”.

  Tak ako sa prenasledovaní ľudia utiekali pod ochranu šľachtických alebo vysoko postavených žien v ich kraji, tak my v týchto “turbulentných chvíľach” musíme hľadať svoj ochranný úkryt pod plášťom Panny Márie, ‘najvýnimočnejšej ženy ľudstva’. Je vždy pripravená skryť nás pod svoju ochranu a tu si nás zhromaždiť. Matka stráži vieru, chráni vzťahy, ochraňuje v nečase a pred zlom. Ako kresťania nemôžeme byť neutrálni ani oddelení od našej matky, pretože bez Matky nemôžeme byť potom deťmi. A my sme v prvom rade deti – milované deti, ktoré majú Boha za Otca a Máriu za matku.”

  Pápež spomenul príbeh ženy, ktorá sedela vedľa nemocničnej postele svojho syna. Po nehode bol v bolestiach a matka zotrvávala pri ňom dňom i nocou. Raz sa sťažovala tamojšiemu kňazovi, že Boh nikdy nedovolí matkám jednu vec – trpieť namiesto svojich detí. A toto je srdce matky,” povedal pápež. “Nerieši rany alebo slabosti svojich detí, ona ich chce sama vziať na seba. A tak je to zakaždým. Či nám chýba nádej, či radosť, alebo sme vyčerpali všetky svoje sily, bez ohľadu na náš problém sa nás naša Matka vždy zastane.

  A okrem toho – nikdy neodmieta naše modlitby. Nedovolí, aby ani jedno z jej detí padlo. Je to matka, ktorá sa za nás nikdy nehanbí, len čaká, kým bude môcť svojim deťom pomôcť . Urobme Matku hosťom nášho každodenného života, neustále ju vnímajme v našom dome, v našom bezpečnom príbytku. Zverme jej všetky dni. Volajme ku nej v každej turbulencii života a nezabudnime sa k nej vrátiť s poďakovaním.”

  pápež František, internetový zdroj

 

Obec Staškovce

2267Obec Staškovce vnikla v roku 1960 zlúčením Malých a Veľkých Staškoviec. Staškovce ležia uprostred Nízkych Bezkýd doline Chotčianky. Nadmorská výška v strede obce je 280 m.n.m. a v chotári 250 – 546 m.n. m. Mierne členitý povrch chotára tvoria flyšové vrstvy a svahové hliny. Prevláda súvislly les s porastom buka. Počet obyvateľov – 257 (k 31.12.2014). Rozloha – 845 ha. Hustota – 30 obyvateľov/km2. Okres – Stropkov. Kraj – Prešovský. V zlúčenej obci Staškovce bolo v roku 1970 – 337 obyvateľov. V obci sa nachádza Materská škola. V roku 2001 bola v obci zriadená gréckokatolícka farnosť. Pred Obecným úradom je pamätník občanom, ktorí zahynuli v 2. svetovej vojne. Starostom obce je Štefan Varcholík. Ďakujeme obci za skvelú spoluprácu a dovolíme si povedať, že je nám vedenie tejto obce požehnaním.  Zobraziť web obce >>>